Senast ändrad: 2012-06-01

Ackumulatortanken stolt vinnare av Borås Stads Stadsbyggnadspris 2012

Ackumulatortanken är en av sex byggnader som premieras med Borås Stads Stadsbyggnadspris 2012 som delas ut var fjärde år.
Om byggnader kunnat tala hade ackumulatortanken gett oss svar på frågan: "Hur känns det?" Vi får istället vara stolta över att den fått ett så bra välkomnande i Borås stadsbild. Den hämtade hem priset i kategorin "Offentlig byggnad" med omdömet: "Intressanta skuggor och varierande ljuskonst".

De andra byggnaderna som vann pris var studentbostäderna vid Kungsleden, Gina Tricot, Pumpkällehagen i Viskafors, bostäderna i kvarteret Järnbäraren, upprustningen i stadskärnan.
Priserna delades ut av Samhällsbyggnadsnämndens presidium Bertil Myhrberg och Kjell Classon vid en festlighet i Konstmuseet under torsdagseftermiddagen. Johan Möller Lekemo framförde ett pianostycke och samhällsbyggnadschefen Tomas Rossing berättade om aktuella byggprojekt i Borås.

Juryn för Stadsbyggnadspriset består av representanter för Samhällsbyggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggnadstekniska föreningen, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Borås Tidning.

Läs mer på Borås Stads hemsida. länk till annan webbplats

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö