Senast ändrad: 2012-05-28

Att tänka på för dig som privatperson

Som privatperson är du hjärtligt välkommen att lämna avfall gratis på våra fem bemannade återvinningscentraler. Du kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, trä, fönster, möbler, järn, metall, kakel, porslin, tryckimpregnerat trä, gips och vitvaror med mera. Här ska du även lämna farligt avfall.

Du som privatperson kan lämna max 3 m³ och maxvikt för ekipaget är 3,5 ton per besök och dag.
Se öppettider till alla våra återvinningscentraler.länk till annan webbplats

Anlitar man däremot ett företag för bortforsling av sitt avfall så klassas avfallet som verksamhetsavfall och debiteras företaget som kommer med avfallet till någon av Borås Energi och Miljös anläggningar. I de fall där företaget ej är svenskregistrerat, saknar
F-skattesedel, organisationsnummer, etc. eller av andra omständigheter ej kan faktureras så debiteras du som fastighetsägare för avfallet.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö