Prislista 2016 för behandlingstjänster

Från och med januari 2016 gäller följande priser på behandlingstjänster för olika material.

Typ av avfall kr/ton (exkl. moms )
Asbest*1 620
Aska, slagg1 285
Biologiskt avfall, pumpbart**450
Biologiskt avfall, verksamhet*850
Blandat avfall, osorterat1 525
Brännbart avfall835
Brännbart avfall, svårbehandlat**Enligt ök.
Deponi***1 285
Förorenad jord****Enligt ök.
Gips1 115
Gräs och löv250
Gödsel300
Impregnerat trä, CCA1 800
IndustrislamEnligt ök. hanteras ej på Sobacken
Konstruktionsmassor*****Enligt ök.
Källsorterat matavfall (våtorganiskt)*Enligt ök.
Metallskrot0
Park- och trädgårdsris250
Träavfall, RT420
  

* Asbest får endast levereras inplastad.
Mottagningstider 07.00-15.00.

** Mottagning endast efter överenskommelse.

*** Kräver grundläggande karakterisering, ladda ner dokument. Volymbaserad prissättning kan erbjudas, kontakta Kundcenter.
 
**** Kräver analysrapport och skall föranmälas, annars utgår akuttaxa.

***** Pris utifrån volym och storlek på fraktion, enligt överenskommelse. Materialspecifikation för konstruktionsmassor.

Inlevererat material får inte innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall. Sorteringsavgifter och eventuella behandlingskostnader kommer att debiteras kunden.
 
Om det visar sig att schaktmassor vid provtagning innehåller föroreningar kommer Borås Energi och Miljö att debitera för eventuella extra kostnader.

Vid frågor kontakta gärna Kundcenter på telefon 020-97 13 00. Du kan också skicka e-post till kund@borasem.se
 

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö