Prislista 2015 för behandlingstjänster

Från och med januari 2015 gäller följande priser på behandlingstjänster för olika material.

Typ av avfall kr/ton (exkl. moms )
Asbest1 620
Aska, slagg1 285
Biologiskt avfall, pumpbart*450
Biologiskt avfall, verksamhet*850
Blandat avfall, osorterat1 525
Brännbart avfall835
Brännbart avfall, svårbehandlat*960
Deponi**1 285
Gips1 112
Gräs och löv230
Gödsel300
Impregnerat trä, CCA1 800
Källsorterat matavfall (våtorganiskt)*Enligt ök.
Metallskrot0
Förorenad jord***Enligt ök.
Park- och trädgårdsris230
Schaktmassor, fin****Enligt ök.
Schaktmassor, grov****Enligt ök.
Träavfall40
Industrislam*1 640

* Mottagning endast efter överenskommelse.

** Kräver grundläggande karakterisering, ladda ner dokumenPDFt. Volymbaserad prissättning kan erbjudas, kontakta Kundcenter.
 
*** Kräver analysrapport och skall föranmälas.

**** Pris utifrån volym och storlek på fraktion, enligt överenskommelse.
 
Inlevererat material får inte innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall. Sorteringsavgifter och eventuella behandlingskostnader kommer att debiteras kunden.
 
Om det visar sig att schaktmassor vid provtagning innehåller föroreningar kommer Borås Energi och Miljö att debitera för eventuella extra kostnader.

Vid frågor kontakta gärna Kundcenter på telefon 020-97 13 00. Du kan också skicka e-post till kund@borasem.se
 

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö