Detta är fjärrkyla

På arbetsplatser med värmealstrande datorer och annan elektronisk utrustning kan vi behöva lite extra svalka för att må bra. Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast tvärtom. Fastigheten kyls av med kallt vatten som distribueras i rör från vår centrala kylanläggning på Ryaverket. Det är ungefär samma rör som används för att producera fjärrvärme men i ett separat rörsystem.
 
Vi producerar fjärrkylan i en värmepump och absorptionskylmaskiner som fungerar ungefär som ett kylskåp. Här genereras både kyla och värme. Kylan går sedan via våra ledningar ut till din fastighet, där den reglerar temperaturen på luften i ventilationssystemet. Samma vatten förs sedan tillbaka till anläggningen för att kylas ned på nytt. Det är ett bidrag från oss till en bättre miljö. Spillvärmen återanvänder vi till fjärrvärmevattnet.
 
Vi använder bara köldmedier som inte skadar ozonskiktet. Eftersom kylan produceras på ett sätt som skonar miljön är det också ett långsiktigt alternativ för komfortsvalka.
Artikel om fjärrkyla
Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö