Våra anläggningar

För att producera fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet har vi flera olika anläggningar i Boråstrakten. Flis, avfall och vattenkraft kan ge dig både varmt vatten i badkaret och skönt inhomhusklimat på jobbet!
Sobacken är första anhalten för de svarta och vita påsarna. Här sorteras avfallet, för att ta tillvara på den energi som går att utvinna ur påsarna. På Sobacken har vi också en biogasanläggning. Flera av stadens bussar går på biogas härifrån.

Ryaverket ligger i Borås och har funnits sedan mitten av 60-talet. Här utvinns både fjärrvärme och fjärrkyla. Energin får vi fram genom att elda i någon av de stora pannorna- kanske är det just dina sopor som bränns i den jättehöga pannan för avfall? Att elda med hushållsavfall är både billigt och miljövänligt - genom Ryaverket bidrar vi alltså till att kretsloppet fungerar.

Sjöbo vattenverk förser cirka 80 000 boråsare med dricksvatten. De som bor i Borås centralort, Fristad, Borgstena, Sandhult, Sjömarken, Sandared, Viskafors samt Olsfors och Hultafors i Bollebygd kommun får sitt vatten härifrån.

Gässlösa avloppsreningsverk är det största reningsverket i Borås. Här renas vattnet från biologiskt material, fosfor och kväve. Avloppsslammet rötas i rötkammare och blir biogas som renas och tryckhöjs i uppgraderingsanläggningen på reningsverket. Även biogasen som produceras på Sobacken genom att matavfallet rötas renas och tryckhöjs här.

Våra vattenkraftstationer förser oss med energi som blir till el i vårt kraftnät. Vi har fyra stationer som tar till vara på energin från fallande vatten. Förr i tiden styrdes all vattenkraft av människor som bodde vid vattenkraftstationerna. Numera sköts det automatiskt- med övervakning från kontrollrummet på Ryaverket förstås!

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö