Avfallsplan 2012 - 2020

Avfallsplanen visar vilka frågor som är viktiga att arbeta med inom avfallshanteringen i Borås. Den är som ordet säger en plan, som visar inriktningen på det utvecklingsarbete som ska ske. Den i sin tur leder till mer konkreta aktiviteter. Bilaga 5 innehåller föreskrifter för avfallshantering, som visar vilka regler som gäller för avfallshanteringen.

 
Kontaktpersoner:

Anna-Karin Schön
anna-karin.schon@borasem.se
033-35 74 45


Linda Eliasson
linda.eliasson@borasem.se
033-35 59 53


Avfallsplan 2012-2020
Bilaga 5: Föreskrifter

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö