Återvinningsstationer

För att få reda på var din närmaste återvinningsstation finns kan du titta på kartan över alla återvinningsstationerlänk till annan webbplats som finns på FTIs webbplats. Där kan du även se vad du kan slänga på de olika återvinningsstationerna.

I Sverige finns så kallat producentansvar för förpackningar och tidningar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Producentansvaret har tillkommit för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, där det som tidigare betraktades som avfall istället kommer till nytta som en resurs.
 
Borås Energi och Miljö förvaltar idag ca 80 återvinningsstationer. Samtliga stationer har behållare för tidningar, glas och små batterier. Även behållare för insamling av övriga förpackningar finns på flera av våra återvinningsstationer. Här är en översikt över var våra återvinningsstationer.
 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTIlänk till annan webbplats, ansvarar för återvinningsplatserna i hela landet. Ring dem på 0200-88 03 11 om någon behållare är överfull eller om det är skräpigt på platsen.

Ladda ner vår app Sortera smart! Där får du hjälp att sortera och kan se öppettider och adresser till ÅVC, samt adresser till ÅVS. Finns till iPhone länk till annan webbplatsoch Androidlänk till annan webbplats.
Lusharpans återvinningsstation

Lusharpans återvinningsstation

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö