Karta över alla återvinningsstationer i Borås

På kartan kan du se var alla återvinningsstationer finns.
Dubbelklicka på kartan för att förstora och klicka på "skyltarna"
för att se var stationerna finns.

Visa Återvinningsstationer på en större karta
Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö