Avfallsabonnemang

Avfallsabonnemang för fristående villor, radhus, kedjehus och parhus är uppdelat i en fast del och en rörlig del.

Den fasta delen omfattar hämtning av svarta och vita påsar vid din fastighet, lämnande av avfall till våra återvinningscentraler inklusive omhändertagande av farligt avfall samt att du får svarta och vita påsar till ditt avfall. Den rörliga delen är beroende av volymen på ditt kärl för svarta och vita påsar.

Nya påsar - svarta och vita
Priser och kärlstorlekar
Uppställningsplats av kärl
Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning
Förlängt intervall vid slamtömning
Delat kärl
Flyttanmälan
Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning

Nya påsar


Nya påsar får du genom att knyta en påse av den sort som du behöver nya av i handtaget till ditt avfallskärl på hämtningsdagen.
 

Priser och kärlstorlekar

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se filen under Renhållningstaxa till höger.
Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 309 kr/år. Nedan ser du vad du betalar beroende på vilken storlek ditt avfallskärl har.

130 liters kärl, 2 230 kr/år inkl fast avgift (gäller befintliga kärl, storleken har utgått.)

190 liters kärl, 2 394 kr/år inkl fast avgift
H: 107cm
B: 56cm
D: 69cm

240 liters kärl, 2 513 kr/år inkl fast avgift
H: 107 cm
B: 58 cm
D: 73 cm

370 liters kärl, 2 876 kr/år inkl fast avgift
H: 107cm
B: 75cm
D: 80cm

660 liters kärl
H: 121cm
B: 127cm
D:78cm
 
Priserna gäller för hämtning varannan vecka och är inklusive moms. Vid byte till större kärl tar vi ingen avgift för utkörning av kärlet. Vid byte till ett mindre kärl tar vi ut 188 kr inkl. moms för utkörningen.

Uppställningsplats för kärl


Ditt avfallskärl ska stå utanför häck, grind eller staket på hämtningsdagen. Det ska vara lätt att komma åt och vara vänt med handtaget utåt. Kärlet får inte stå uppställt på något som gör att det måste lyftas. Vintertid ska lock och handtag på kärlet vara fritt från snö och is. Under vinterhalvåret finns singel för halkbekämpning att hämta gratis på våra återvinningscentraler.

Mot en tilläggsavgift går det att få kärlet hämtat och tillbakaställt inne på tomten. För glesbygden gäller att kärlet får stå upp till 10 meter in på tomten utan pristillägg.

För information om kostnad för hämtning inne på tomten kontakta Kundcenter.

Sommarstugor/fritidshus

Sommarhämtning av hushållsavfall för fritidshus/sommarstugor innebär 10 hämtningar mellan v.20 och v.40, dvs en gång varannan vecka.

Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning

Har du en obebodd fastighet kan du ansöka om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning. Som obebodd fastighet räknas permanentbostad som står obebodd i minst åtta månader eller fritidshus som inte används under perioden 15 maj - 30 september. Den fasta avgiften utgår som vanligt under tiden. Ansökan gäller i två år.

Skriv ut formuläret som du hittar under länken till höger och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.
 
OBS! Denna ansökan gäller inte slamtömning, ansök om förlängt intervall hos Miljökontoret.

Förlängt intervall vid slamtömning

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:
-slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion.
-anläggningen har en enligt Miljökontoret godtagbar behandling av avloppsvattnet.
-ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Ansök hos Miljökontoret. Miljökontorets beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

Delat avfallskärl

Om du inte har så mycket avfall kan du dela avfallskärl med din granne. Delat avfallskärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området.

Skriv ut formuläret som du hittar under länken till höger och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning

Du kan ansöka om att förlänga tidsperioden mellan hämtningarna av ditt hushållsavfall om du har egen varmkompost till matavfallet. Då hämtar vi endast vita påsar och din taxa (komposttaxa) blir lägre (250 kr per år för ett 190-literskärl).

Skriv ut blanketten som du hittar under länken till höger och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö