Information om ditt fjärrvärmeavtal

I villapaket 1-4 ingår service och underhåll. För övriga avtal (1H-Villa, 1H-6H) gäller andra villkor. Vi får många frågor kring vad som ingår i detta och här följer en förklaring.

Borås Energi och Miljö äger fjärrvärmeväxlaren samt rören som går på din tomt fram till värmeväxlaren. På dessa delar har vi drift- och underhållsansvar. Utrustning som finns på andra sidan av ventilerna, på rören som går till och från husets interna värme- och varmvattensystem, äger du som kund och därmed ansvarar du för denna utrustning.

Du ansvarar själv för att det finns vattentryck på värmesystemet (expansionskärlet) och att regleringen är korrekt inställd. Du ansvarar även för att meddela eventuella läckage på fjärrvärmesystemet till Borås Energi och Miljö. Se därför till att ha som rutin att titta till fjärrvärmecentralen någon gång i veckan.

Anlitar du som kund Borås Energi och Miljö för arbeten på utrustning som du äger och ansvarar för, kommer vi att fakturera dessa arbeten separat, t ex:

  • att fylla på vatten på värmesystemet.
  • justera reglerparametrar.
  • allt som har med husets radiatorer att göra t.ex. läckage eller om det endast är värme på enstaka radiatorer.
  • pendlande varmvatten och tryckslag som beror på bristfälliga blandare i fastigheten.
  • om det saknas ström, till exempel vid strömavbrott eller om en säkring har gått sönder.
  • om du har ändrat i regleringen så att automatiken inte fungerar alternativt reglerar felaktigt.
  • om det anmälda felet inte finns kvar när vi kommer för att avhjälpa det.

På sidan Felsökning och instruktioner finner du bilder, instruktioner och felsökningsguide för våra vanligaste växlare, reglercentral och mätare.

Från och med 2011-01-01 har vi nya allmänna avtalsvillkor.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö