Detta är fjärrvärme

Fjärrvärme är varmt vatten som via underjordiska ledningar förs ut till villor och fastigheter i Borås. I fastigheterna används vattnet dels till att värma upp det vatten som cirkulerar i elementen, dels till att värma varmvattnet i kranen.

För att värma upp vattnet som cirkulerar i fjärrvärmeledningarna använder vi olika former av bränslen som förbränns vid vårt fjärrvärmeverk Ryaverket. Idag kommer merparten av värmeenergin från sorterat hushållsavfall och biobränslen från bland annat skogsindustrin.

Vattnet i ledningarna är mellan 70 och 120 grader beroende på årstid och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp såväl husets element som varmvattnet i kranarna. Det avsvalnade vattnet går sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.
 


1. Borås Energi och Miljö hämtar dina vita och svarta påsar och kör till Miljöanläggningen på Sobacken.
2. På Sobacken används en optisk sortering för att skilja de svarta och vita påsarna från varandra.
3. De vita påsarna går vidare till en beredningsanläggning där avfallet krossas till mindre beståndsdelar.
Avfallsbränslet transporteras sedan till Ryaverket.
4. I avfallspannorna på Ryaverket eldas avfallet upp och av värmen bildas ca 400 grader het ånga.
5. Den heta ångan driver ångturbiner som producerar el. När ångan kyls blir det till fjärrvärmevatten.
6. Fjärrvärmevattnet leds sedan vidare ut i staden. Främst till fastigheter i Borås som är anslutna till fjärrvärme.
Men av fjärrvärmevattnet produceras även fjärrkyla. Varmvattnet används även till att hålla gågator i centrala
Borås snöfria på vintern.
7. I fastigheten finns en värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmevattnet till huset olika uppvärmningssystem.
8. När fjärrvärmevattnet passerat värmeväxlaren transporteras det tillbaka till Ryaverket för att värmas upp igen.


För mer information om fjärrvärme besök Svensk Fjärrvärmelänk till annan webbplats

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö