Detta är fjärrvärme

Fjärrvärme är varmt vatten som via underjordiska ledningar förs ut till villor och fastigheter i Borås. I fastigheterna används vattnet dels till att värma upp det vatten som cirkulerar i elementen, dels till att värma varmvattnet i kranen.

För att värma upp vattnet som cirkulerar i fjärrvärmeledningarna använder vi olika former av bränslen som förbränns vid vårt fjärrvärmeverk Ryaverket. Idag kommer merparten av värmeenergin från sorterat hushållsavfall och biobränslen från bland annat skogsindustrin.

Fjärrvärmeförloppet
Klicka på bilden för att göra den större!

Vattnet i ledningarna är mellan 70 och 120 grader beroende på årstid och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp såväl husets element som varmvattnet i kranarna. Det avsvalnade vattnet går sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.
 
För mer information om fjärrvärme besök Svensk Fjärrvärmelänk till annan webbplats

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö