Reglercentral ECL 100

1. Parallellförskjutning av värmekurva
2. Reglerinställning
3. Lampa (finns bakom luckan)
4. Kurva (finns bakom luckan)

Normal inställning (kan skilja sig beroende på fastighet, men följande stämmer för de flesta fastigheter):
1. 1,0
2. Klocka eller Sol
3. Kurva 1,0

1. Parallellförskjutning av kurvan. Varje punkt motsvarar ca 1 grad i inomhustemperatur. Vrider du uppåt så höjer du temperaturen, vrider du neråt sänks temperaturen.
3. Normalläget är 1,0. Vid ojämn inomhustemperatur kan detta värde behöva justeras. Kontakta oss så förklarar vi hur, telefon 020-97 13 00.

För att se att reglercentralen har ström så skall den röda lampan som finns bakom luckan lysa eller blinka (4). Lyser lampan konstant skickar den ut den temperatur som den är inställd att skicka ut. Lyser lampan konstant med två korta avbrott håller ventilen på att öppna, lyser den konstant med tre korta avbrott håller ventilen på att stänga.

Instruktion från leverantören.länk till annan webbplats

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö