Vatten och avlopp

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och är därför vårt viktigaste livsmedel. Vattnet är en del av ett evigt kretslopp, det är därför också självklart att det vatten vi lämnar tillbaka till naturen är renat.

Öresjö är Borås viktigaste dricksvattenkälla. Vatten till över 80 000 boråsare tas från sjön och renas vid Sjöbo vattenverk innan det skickas ut i ledningsnätet. För att skydda ditt dricksvatten och säkra en bra vattenkvalitet också i framtiden har vi infört ett vattenskyddsområde runt sjön. Inom området måste alla följa skyddsföreskrifterna och vi bör alla tänka på hur vi kan påverka vattenkvaliteten positivt.

Renat tillbaka naturligtvis
Innan vi lämnar tillbaka det vi har lånat ska det vara i bra skick. Det gäller också för vårt vatten. På våra avloppsreningsverk tar vi hand om avloppsvatten, både från privatpersoner och från industrier. Reningsprocessen måste hela tiden utvecklas för att uppfylla de krav som ställs på vattenkvaliteten. Kunskapen om att vårt renade avloppsvatten en dag blir våra barns dricksvatten driver oss framåt. Men du har också ett ansvar, toaletten är ingen soptunna.

Vår verksamhet är certifierad enligt standarder i kvalitet, miljö och arbetsmiljö: ISO 9001, ISO 14 001 och OHSAS 18001

Vi arbetar med att minimera miljöpåverkan och att bidra till ett naturligt kretslopp.

Restprodukterna som uppstår vid våra reningsverk är biogas, fjärrvärme och slam som används som jordförbättrings-medel.

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö