Anslutningskontroller i Aplared

Under vecka 47-50kommer vår entreprenör SVAPIPE att genomföra anslutningskontroller på dagvattenledningarna i Aplared, se bifogat utskick till fastighetsägarna. Kontrollen innebär att ofarlig teaterrök pumpas in i ledningarna med avsikt att se hur fastighetens ledningar är anslutna.

Vid frågor kontakta:
Kristian Svensson, Borås Energi och Miljö, 0729-76 60 46

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.