Start

Fjärrvärmearbeten på Älvsborgsleden, Regementet

Måndagen den 21 augusti börjar arbeten med fjärrvärmeledningar på Älvsborgsleden som ligger i stadsdelen Regementet i Borås. Det är den cirka 300 meter långa sträckan mellan Muhls väg och Åkermans väg som berörs.

Arbetena i och kring Älvsborgsleden görs med anledning av bygget av det nya kraftvärmeverket på Sobacken. Arbetena kommer att pågå till och med våren 2018. Detta innebär att framkomligheten i trafiken kan komma att begränsas, antingen genom enkelriktning eller med hjälp av trafikljus. Om möjligt välj en annan väg.
För mer information läs detta.
Vid frågor kontakta Kundcenter på 020-97 13 00.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.