Nitrifikationshämmande ämne till Gässlösa avloppsreningsverk

Under de senaste 2-3 veckorna har personalen på Gässlösa avloppsreningsverk uppmärksammat att den biologiska reningen slås ut under några timmar varje dag. Troligen tillförs reningsverket avloppsvatten med något ämne som har en hämmande effekt på reningen av vattnet.

Ämnen som kan vara hämmande är t.ex. tvätt- och sköljmedel, klorerade ämnen, metaller och lösningsmedel. En mer omfattande översikt finns här.

Avloppsvattnet rinner till Gässlösa avloppsreningsverk genom spillvatten-/avloppsvattenledningar där merparten av fastigheterna i kommunen är tillkopplade. Vi har påbörjat eftersökning i avloppsnätet genom provtagning. Detta utför vi för att lokalisera källan till problemet.

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får inte fastighetsägare tillföra vätskor till avloppsledningsnätet som kan vara skadliga för avloppsreningsverket.

Om någon är osäker på ämnen som man får tillföra avloppsnätet vänligen kontakta Borås Energi och Miljö AB

David Malm, produktion avlopp
Epost: David.Malm@borasem.se
Tel: 0768 – 88 74 41

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.