Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • gjutning på flera ställen samtidigt

  2017-06-22 18:21 Under torsdagen gjöts det på flera ställen samtidigt på Sobacken. På bilden syns en röd båge det är pumpen som PEAB använde. (PEAB är underentreprenör till Purac som bygger slam- och rötningsanläggningen). PEAB gjöt bottenplattor till bland annat rötkamrarna. Till detta åtgick cirka 110 kubikmeter betong.

  Tittar man noga kan man skönja en gul båge i mitten av bilden, det är pumpen som Serneke använde för att gjuta fundamentet till huset där turbinen ska placeras. Här behövdes cirka 165 kubikmeter betong.

  Alldeles till vänster om den gula bågen i mitten av bilden finns en blå, detta är den pump som Tage&Söner nyttjade. (Tage&Söner är underentreprenör till Veolia som bygger avloppsreningsverket). Tage&Söner gjöt under torsdagen in ledningar, till detta krävdes cirka tre kubikmeter.
  Med detta önskar vi dig en glad midsommar! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Schaktmassor kommer SM-veckan till del i sommar

  2017-06-19 15:33 Överföringsledningsprojektet rycker allt närmare stan. Just nu trycks skyddsrör för fjärrvärmeledningar, el och fiber in under gamla Varbergsvägen i Kristiansfält i södra Borås. I två av de tre rören kommer det att finnas fjärrvärmeledningar, det tredje är till för el och fiber.Det som sker är att man trycker in skyddsrören från en tryckgrop på ena sidan vägen till mottagningsgropen på andra sidan där rören kommer ut.
  - För att kunna göra detta tar vi bort en vall med grus vid sidan av järnvägen. En del av schaktmassorna kör vi sedan till ställen där backtävlingarna hålls under sommarens SM-vecka i Borås, säger Björn Gabrielii, byggledare för överföringsledningar inom EMC-projektet.

  Under måndagsförmiddagen kördes ett lass med schaktmassor från Kristiansfält till två av tävlingsområdena, ett av dem ligger i närheten, och ytterligare ett lass till tävlingsområdet bakom gina tricots huvudkontor.
  Bild 1: Underentreprenören Styrud i färd med att trycka skyddsrör för fjärrvärme under gamla Varbergsvägen med schaktfri metod. Trafiken störs inte utan kan rulla på ändå. Bild 2: Ett lass med schaktmassor levereras bakom huvudkontoret till gina tricot.
  (Pst! Om du inte ser bild 2, klicka på rubriken "Schaktmassor kommer...").

  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Markplanet till slam- och rötningsanläggningen gjuts

  2017-06-14 15:59 Just nu pågår gjutningen av första planet i marknivå till slam- och rötningsanläggningen. Gjutningen är en av de större på Sobacken eftersom ett 50-tal betongbilar under dagen väntas leverera de 335 kubikmetrarna betong som behövs. Gjutningen startade i morse vid 06:00 och pågår i cirka elva timmar.

  Mannen på bilden heter Kenneth och jobbar på Peab, han kör en så kallad glättare som jämnar till betongytan.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nuläget i kontrollrums- och personalbyggnaden

  2017-06-09 14:41 Nerfarten till byggnaden kantas på sidorna av stora stenar som sprängts loss och som återanvänds som släntstöd. Utanför entrén kommer det att ställas ut parkbänkar i nästa vecka. På den sydvästliga sidan pågår de sista markarbetena.Inne i byggnaden har ställverket kommit på plats och montaget av ställverket pågår. -Ställverket är dimensionerat för de redundanskrav som finns och kraven är ganska strikta, säger Leif Flysjö, byggledare KPB Inkopplingen av fjärrvärme är klar och fiberdragningen pågår. Skåpen i omklädningsrummen är på plats och duschväggarna i duschutrymmena likaså.På plan 3 (kontorsvåningen) är det mesta klart, här saknas i stort sett bara plattorna i innertaket.Nerfarten till byggnaden förses med asfalt i nästa vecka. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ställverket får sedumtak

  2017-06-02 14:41 Ställverkets 210 kvadratmeter stora takyta förses med sedumtak. Serneke håller just nu på att lägga sedumtaket. Arbetena beräknas vara klara i nästa vecka.

  Sedum är det latinska namnet för den växt som på svenska heter fetknopp.
    Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Se överföringsledningarna uppifrån!

  2017-05-24 12:26 Missa inte Borås Tidnings flygbilder på överföringsledningarna. Se filmen här! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Pumpstationen på Gässlösavägen tar form

  2017-05-19 10:00 Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutning av bassängbotten till Actiflo i avloppsreningsverket pågår

  2017-05-18 13:09  Skrapan till actiflo-bassängen används för att formgjuta bassängbotten under torsdagen.
  - De fyllde på betong och körde med skrapan nere för att få bassängbotten anpassad till skrapan, säger Jessica Carlund, driftrepresentant för Energi och Miljöcenter.
  Actiflo-delen i avloppsreningsverket finns i slutpoleringsbyggnaden som är en del av fosforreningen.  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • På botten av en bassäng

  2017-05-05 08:11 Biologiskt reningssteg. Här är vi på botten i en av våra sex cirkulära bassänger i det biologiska reningssteget. Här kommer det passera
  ca 10 000 000 miljoner liter avloppsvatten per timma i framtiden då avloppsreningsverket driftsätts. Man kanske skulle kunna tro att det är en stor båtpropeller som man ser i förgrunden? Men det är en omrörare som kommer att cirkulera vattnet i bassängen.
  I bakgrunden ser man en massa membrandysor. Genom dysorna kommer luft att tillsättas och syret i luften bidrar till att kväve frigörs i avloppsvattnet. Kväve vill vi ta bort från avloppsvattnet för att vi inte ska bidra till övergödning av vattendrag. Avloppsvattnet ska efter rening ha ett lågt kväveinnehåll då vattnet efter rening leds ut i Viskan, som i sin tur rinner ut i västerhavet. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ögonblicksbild från Kontrollrumsbyggnaden

  2017-04-27 14:36 Denna bild togs under torsdagseftermiddagen. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Slamlagren förses med voter

  2017-04-20 12:59 Slam- och rötningsanläggningen på Sobacken kommer att bestå av fyra slamlager. För att undvika 90-gradiga vinklar i betongkonstruktionen bygger man så kallade voter. Anledningen är att man vill undvika slamanhopningar i hörnen.Bilden är tagen längst ner i ett av slamlagren.   Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Arbetet fortskrider i Kontrollrums- och personalbyggnaden

  2017-04-05 15:45 Källarplanet är i stort sett färdigt. Det som återstår här är lite kompletterande installationer till exempel el till traversen. För övrigt pågår mattläggning på både plan ett och plan två. På plan ett är man i full färd med att brandskyddsmåla. På plan två har bärverket till undertaket monterats och när undertaket väl är på plats kommer alla installationer i taket att vara dolda.
  Ventilationsarbetet är på frammarsch både på plan tre och fyra, på plan ett och plan fem (fläktrummet) är ventilationsjobbet redan klart.

  På bilden: Markarbetet utanför byggnadens framtida entré är i full gång. Just nu fyller man upp material i nivåer och packar ihop det med en så kallad padda. (Paddan är i fotandets stund obemannad och står parkerad precis till höger om den vita glasdörren).
    Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Just nu i kontrollrums- och personalbyggnaden

  2017-03-27 11:22 Tack vare ett bra samarbete är elen indragen i byggnaden. Monteringen av fasadkassetter pågår och i markplan håller man på med motfyllning. Detta innebär att man fyller upp mot ytterväggen och sätter podränskivor som fungerar både som isolering och dränering som hindrar vatten och fukt från att tränga in i fasaden.På första våningen, eller källarplanet om man så vill, sätts undertak och väggabsorbenter upp, dessa ska fånga upp de störande ljud som kan uppstå i verkstaden. Hissen i huset är i gång och används som bygghiss, sprinklers är delvis monterade i hela huset och duschrummen har just blivit flytspacklade.
  På våning två som är entréplan är alla installationer i taket så gott som klara, så fort målarna är färdiga kommer undertaket att sättas in. Plattsättningen på väggarna kommer att starta denna vecka, vecka 13.
  Bilden visar öppningen för fönstret in till kontrollrummet. Här kommer besökarna kunna stå och kika in i byggnadens hjärta så småningom. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ställverket slutbesiktigat

  2017-03-24 16:51 I onsdags genomfördes slutbesiktningen av ställverket.
  - Vi är nöjda med resultatet och det verkade på besiktningsmännen som om de var det också, säger Liza Klefberg, Sernekes biträdande platschef.

  Sernekes uppdrag när det gäller ställverket är så gott som klart och de senaste veckorna har de gjort överlämningen till Midroc. De har också haft utbildning för drift- och underhållspersonalen på Borås Energi och Miljö.
  Under tidig sommar kommer sedumtaket på ställverket att planteras och i höst monteras sträckmetall för alla öppningar och hela vägen runt i källarplanet.
  -Vi väntar med det här jobbet för att underlätta kabeldragningen för Midroc, säger Liza Klefberg.
  Nu startar Midrocs arbeten med att installera ett mellanspänningsställverk och ett reservkraftställverk som ska förse hela Sobacken inklusive befintlig anläggning med trygg elkraft. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ytterligare transformatorer till Sobacken

  2017-03-17 10:40 I veckan anlände ytterligare tre transformatorer till Sobacken. Dessa ska installeras i ställverket och kommer att förse hela Sobacken, inklusive de befintliga anläggningarna, med elkraft. Två av transformatorerna är på 20 MVA (Mega VoltAmpere) och en på 63 MVA. Som jämförelse kan nämnas att en mobilladdare har cirka 10 VA (VoltAmpere).De tre transformatorerna är tillverkade i Ljubljana i Slovenien.På bilden syns den största av de tre transformatorerna, en riktig koloss på 100 ton. Transformatorn skall anslutas till kraftvärmeverkets generator och leverera elkraft till boråsarna.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Transformatorerna till kontrollrums- och personalbyggnaden på plats

  2017-03-10 09:56 I veckan anlände två transformatorer till kontrollrums- och personalbyggnaden. Transformatorerna kommer att omvandla högspänning till lågspänning (från 11 kV till 400 Volt). Efter inkoppling, provning och idrifttagning kommer de att förse lågspänningsställverket i kontrollrums- och personalbyggnaden med kraft. Dessutom kommer projektkontoret och den befintliga verkstaden på Sobacken att få sin kraft härifrån. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så fortskrider Arbetet med överföringsledningarna

  2017-03-02 15:35 Terrasseringsarbetena, som görs för att kunna lägga ner rören till överföringsledningarna, fortskrider mellan riksväg 27 och ängen strax norr om Sobacken. Rörläggningsarbetet från riksväg 27 och söderut (mot Sobacken) har påbörjats.Inom de närmaste veckorna startar schaktningsarbetet längs Gässlösavägen.
  Bilden är tagen inne i skogen parallellt med riksväg 27. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrakt för pannhus tecknas mellan Borås energi och miljö och serneke

  2017-02-22 12:16 Vid middagstid i dag skrivs kontraktet på 160 miljoner kronor under av Borås Energi och Miljös vd Gunnar Peters och Ola Serneke, vd på Serneke Group.Byggnaden som kontraktet omfattar ska inrymma panna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Den blir i tio våningar i högdelen och mäter 45 meter på högsta stället. Materialet blir prefabricerad och platsgjuten betong i bottenvåningarna med plåtfasader upptill. Detta är en entreprenad som ingår i uppförandet av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås, det så kallade Energi och Miljöcenter-projektet.Detta är den tredje entreprenaden i Energi och Miljöcenter-projektet som Serneke Group tar hem. Arbetet med att uppföra, den till ytan 4 000 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att engagera cirka 200 personer. Det är rimligt att anta att byggnationen kan starta i april 2017 och avslutas någon gång nästa höst. Även driftsättning av kraftvärmeverket förväntas ske under hösten 2018.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gammalt och nytt på sobacken

  2017-02-15 11:03 På Sobacken har vi ett växthus, byggt enbart av återvunnet material. Granne till växthuset håller vår nya kontrollrums- och personalbyggnad att uppföras. Själva byggnaden kommer att färdigställas under första halvåret 2017, därefter kommer kontrollrummet att börja inredas och utrustas. Målet är att all infrastruktur i Borås ska styras och övervakas härifrån. I byggnaden kommer det också att finnas verkstad och lokaler för drift- och underhållspersonal. Läs mer
  243 kommentarer
 • Mycket händer i slutpoleringsbyggnaden

  2017-02-07 16:16 Det sista reningssteget i avloppsreningsverket kommer att ske i slutpoleringsbyggnaden. Här kan man se att skivfiltrena har monterats. Skivfiltrena kommer att förlänga uppehållstiden för avloppsvattnet i sedimenteringsprocessen. Partiklar som är större än hålen i skivfiltrena avskiljs medan det renade avloppsvattnet kommer att passera genom filtret. Viktigt reningssteg med andra ord. Traversen i taket är också monterad, vilket behövde göras innan taket kom på plats. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö