Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Dagens översikt över området

  2015-10-02 10:06 Under veckan tog vi nya "drönarbilder" över området. Här kan man se hur den nya infartsvägen till Sobacken framträder, projektkontoren och hur transportvägarna över området håller på att växa fram. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ny vy från riksväg 41

  2015-10-02 08:43 Nu kan passerande bilister från riksväg 41 se projektkontoren som nu är på plats. Kontorsmodulerna kommer nu att fixas till både utvändigt och invändigt. Bland annat kommer kontorsmodulerna förses med ny träfasad. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Första kontorsmodulerna på plats

  2015-09-15 15:04 I veckan inleddes monteringsarbetet med kontorsmodulerna. Huset kommer bli ca 80 m långt och två våningar högt. Besökscentret som kommer inredas kommer vara där de stora fönsterpartierna finns. Besökscentret kommer bestå av en konferenslokal med ca 40 sittplatser och utställningar. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Infartsvägen börjar ta form

  2015-09-15 14:56 Omvandlingen av landskapen runt Sobacken börjar märkas på allvar nu. Här syns hur den nya infartsvägen till Sobacken kommer att gå. Skylten vid infarten ska flyttas och den nya vägen kommer att anknyta till befintlig infartsväg, innanför grindarna. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Arbete under klarblå himmel

  2015-09-08 15:04 Landskapet är nu förändrat norr om den befintliga anläggningen på Sobacken. Här är berggrunden nu framme i dagen. Maskinlaget har arbetat väldigt effektivt. I nordöstligaste hörnet av området kan korridoren för den nya infarten skönjas. Åt öster syns trädbarriären mot riksväg 41. Trädbarriären ska framförallt minska nivån på det buller som avges från verksamheten. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Fas 1 för projektkontoren är avslutad

  2015-09-08 14:59 Fas 1 av byggnationen är avslutad för projektkontoren. Stålbalkar har i veckan svetsats på plats för att stödja huskroppen. Huskroppen kommer att bestå av ett antal mindre sektioner som kommer att fogas samman till en enhet. Byggnaden blir i två plan. Montering av sektionerna kommer påbörjas inom kort. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Markarbetet börjar synas

  2015-08-31 16:11 Idag fotograferade vi Sobacken från ovan. På bilden kan man se hur transportvägarna på området successivt börjar framträda. Tittar man noga kan man se de gigantiska maskinerna som arbetar med att schakta undan massor mm. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nu börjar montage av projektkontoren

  2015-08-27 12:44 Nu är vägen fram till byggplatsen för projektkontoren färdig. Vägen är asfalterad och bottenplattan med betongplintar färdiggjutna. Nu kan själva byggfasen med att montera kontorsmodulerna sätta igång. Totalt kommer det bli ca 60 nya kontorsplatser till befintlig personal samt projektorganisationen. I lokalerna kommer det också finnas mötesrum och ett Besökscenter. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nu byggs transportvägar

  2015-08-26 11:32 På området, som är ca 30 hektar, finns nu en hel park arbetsmaskiner. Maskinerna tar fram berggrunden i dagen som förberedelse för kommande sprängningsarbeten. Hjullastare forslar stenkross och fyller ut sänkor och sprickor, grävmaskiner tar bor jordlagret och stora tipptruckar forslar bort jord. Det som först kommer anläggas på området är större transportvägar så att arbetsmaskinerna på ett effektivt sätt ska kunna arbeta med marken. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Projektkontor på gång

  2015-07-03 09:42 Projektpaviljonger. Nu är arbetet med att uppföra kontorsplatser till dels projektorganisationen och dels till ordinarie personal på bolaget i full gång. Byggnaden blir i anslutning till befintlig kontorsbyggnad på Sobacken. Grundarbetet har pågått under sommaren och i veckan kommer betongplintar att gjutas.Totalt kommer det finnas ca 60 kontorsplatser plus mötesrum och besökscenter för gästande studiebesök. Byggnaden blir i två plan och ytan blir ca 1700 kvadratmeter. Inflyttning? Ja, det blir nog vid årsskiftet. Spännande! Läs mer
  Kranvatten Lämna kommentarer
 • Uppbyggnad av projektorganisationen

  2015-07-03 09:10 Lagbygge.  Nu har de flesta funktionerna inom projektorganisationen tillsatts. I slutet av juni träffades stora delar av organisationen för första gången för att lära känna varandra. Projektorganisationen är en mix av personal från Borås Energi och Miljös ordinarie organisation samt ett antal inhyrda kompetenser från olika samarbetspartners.På bilden ser ni projektchef Thomas Agernäs och projektledare för kraftvärmeverket Lennart Larsson från uppstartsträffen på Brämhults Gård. Ser ut som att samarbetet går hyggligt. Läs mer
  Fjärrvärme,Kranvatten Lämna kommentarer
 • Nu läggs grunden för hela projektet

  2015-07-02 15:56 Torsdagen den 26:e juni undertecknades det första kontraktet för projektet. Avtalet handlar om markförberedande arbete på Sobacken där ca 30 hektar mark ska förberedas för vidare byggnation. Vann upphandlingen gjorde Veidekke Entreprenad AB.

  Veidekke Entreprenad kommer att påbörja arbetet i början på augusti 2015. Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2016.
  På bilden ser ni Peter Svenningsson Regionchef för Veidekke Entreprenad och vår VD Gunnar Peters diskutera vilken penna som ska användas vid undertecknandet. Läs mer
  Kranvatten Lämna kommentarer
 • Alla stubbar blir fjärrvärme

  2015-07-02 15:54 Stubbar tas tillvara. Ca 20 000 träd avverkades i april för att frilägga ytan där byggnationen ska ske. Det är ca 30 hektar mark som kommer att tas i anspråk för våra nya anläggningar. Träden som avverkades har gått till timmer och massa. Grenar och toppar (sk GROT) har flisats och redan omvandlats till fjärrvärme och el i vårt kraftvärmeverk Ryaverket.Samtliga stubbar har tagits tillvara för att först torkas, flisas och därefter eldas i kraftvärmeverket. Läs mer
  Kranvatten,Kretslopp 734 kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö