För boende kring Sobacken

Aktuell information om Sobacken.

 • Minnesanteckningar från dialogmöte 27 november  2017-12-05


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 27 november. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Anmäl dig till dialogmötet 14/12  2017-12-01


  Projektet med att bygga ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk är igång samt överföringsledningarna mellan Sobacken och Ryaverket. På dialogmötet kommer vi att presentera om projektet och hur arbetet fortsätter genom Ramnaparken, Parkstan och Norrby.
  Torsdag den 14 november kl 18:00-19:00 på Elektra, Västra långgatan 10.
  Vi bjuder på fika.
  Anmäl dig gärna genom att fylla i formuläret alternativt kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Anmäl dig till dialogmötet 27/11  2017-11-06


  Nu är projektet med att bygga ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk igång. På dialogmötet kommer vi att presentera hur arbetet fortsätter samt berätta om övrig verksamhet på Sobacken.
  Måndag den 27 november kl 18:00-19:00 i Sobacken besökscentrum (vi möts upp vid informationshuset vid parkeringen). Vi bjuder på fika.
  Anmäl dig senast söndagen den 26 november genom att fylla i formuläret alternativt kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Ledningsarbete på Älvsborgsleden  2017-06-26


  Under tiden augusti 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar. Dessa ska försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på
  Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Älvsborgsleden och kringliggande gator. Läs mer här.

 • Ledningsarbetet på Gässlösavägen  2017-05-10


  Under tiden maj 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar som skall försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Gässlösavägen.  Läs mer och se kartorna över etapperna här!
 • Minnesanteckningar från dialogmöte 7 mars  2017-03-09


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 7 mars. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Ledningsarbetet längs Gässlösavägen  2017-02-23

  2017-02-23 13:21

  Det befintliga avloppsreningsverket på Gässlösavägen har tjänat ut och kommer att läggas ner när det nya ute på Sobacken tas i drift. Istället kommer en pumpstation som pumpar allt avloppsvatten från Borås ut till Sobacken att installeras på Gässlösavägen. För att göra detta möjligt behöver Borås Energi och Miljö anlägga avloppsledningar, vattenledningar, kablage och optokablar. Dessa kommer att förläggas i gatan eller i kanten av gatan.

  Arbetena beräknas pågå från våren 2017 till våren 2018. På grund av arbetets omfattning kan tidplanen komma att förskjutas. Längs A-sträckan (A1-A3), se kartan ovan, kommer det öppna schaktet att bli cirka sex meter brett. S-sträckan (S1-S2) kommer att ha ett cirka åtta meter brett schakt och K-sträckan (K2) kommer att ha ett betydligt mindre schakt på cirka fyra meter. Borås Energi och Miljö kommer att behöva stänga av delar av gatan allt eftersom schaktarbetena fortskrider. Detta innebär även att det periodvis kommer att vara begränsad framkomlighet på Gässlösavägen. Eventuellt kommer schaktarbeten på sträckan A3 till Viskan att påbörjas under våren.
  För att så många berörda personer som möjligt skall få ta del av informationen uppmanar vi bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att informera sina hyresgäster om ovanstående.

  Vi ber om överseende för eventuella bekymmer under byggnationen.
  Vid frågor vänligen kontakta vårt Kundcenter 020-97 13 00.


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 10 okt  2016-11-02


  Som utlovat, här kommer minnesanteckningar och ppt från dialogmötet den 10 oktober. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

Synpunkter på lukt och buller

Vänligen maila oss på kund@borasem.se alt ring 020-97 13 00.

Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag, övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen i Borås:
033-35 30 00 miljo@boras.se

Protokoll

Prenumerera på nyheter

Fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera för att få mail när vi lagt ut en ny nyhet på denna sida.

Prenumerera på utskick
 
 

Förändra prenumerationer

Registrera dig för sms-utskick angående Sobacken

Uppgifterna kommer endast att hanteras av Borås Energi och Miljö och då i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen 1998:204).

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.