VA-utbyggnad till Bosnäs

Utbyggnad av allmänt VA till Bosnäs är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. I VA-planen står det att arbetet med ansluta Bosnäs skall börja under 2018. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktviteter och information om projektet.

Bosnäs

Tidsplanering: Projektet startade under hösten 2018 med projektering och utredningar. Mer detaljerad information kommer komma ut till de boende i området under hösten 2019.

Motiv till utbyggnaden finns här i form av miljönämdens beslutsunderlag.

Karta över utbyggnadsområdet finns här.

Se frågor och svar för ytterligare information om VA-utbyggnaden.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta gärna oss:
Jonas Lindberg, VA-säljare: jonas.lindberg@borasem.se, telefon: 0729-76 61 06

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.