Avfallstjänster

Information om animaliska biprodukter (ABP)

Detta vänder sig till er som sänder ert matavfall till Borås Energi och Miljös (BEM) biogasproduktion. Det mesta matavfallet innehåller animaliska biprodukter (d.v.s. alla produkter av animaliskt ursprung som t.ex. mjölk, ost, korv, kött och fisk) och då finns det en rad lagar och förordningar som både ni som avsändare och vi som mottagare är skyldiga att följa.

Information till butiker som har matavfall innehållande animaliska biprodukter

Som mottagare av animaliska biprodukter får vi inte ta emot animaliska biprodukter om inte ett s.k. handelsdokument följer med. Fokus för lagstiftningen är att förhindra att olika smittor förs vidare till människa och djur. Nedan följer en sammanfattning av vad animaliska biprodukter är och vad ert ansvar är.
Om animaliska biprodukter (ABP):

Definition av ABP:
”Hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma” - ingår det t.ex. ägg och mjölk så är det alltså ABP.

När blir livsmedel ABP?
De livsmedel som inte får användas som livsmedel enl. lagsstiftningen, (t.ex. om man hittat salmonella eller annat smitta, eller främmande föremål, vara passerat sista förbrukningsdag etc.) eller
Produkter av animaliskt ursprung som får användas som livsmedel men som efter beslut från driftsansvarig, vilket inte får ändras, bestämmer annat. T.ex. skadad förpackning, passerat bäst-före-datum o dyl. Livsmedlet övergår då till att bli före detta livsmedel.

Läs utskick till butiker med matavfall (PDF). Pdf, 503 kB.

Info om animaliska biprodukter
https://jordbruksverket.se/kontroller-och-tillsyn/kontroll-inom-omradet-animaliska-biprodukter#h-Detharanimaliskabiprodukter

Info om Handelsdokument
https://jordbruksverket.se/djur/foder-och-produkter-fran-djur/produkter-fran-djur/hantera-handelsdokument-och-halla-register
De olika blanketterna som är tillåtna att använda finns under Blanketter till höger på sidan

Info om insamling och transport
https://jordbruksverket.se/djur/foder-och-produkter-fran-djur/produkter-fran-djur/transportera-animaliska-biprodukter-och-darav-framstallda-produkter

Uppgifter till handelsdokument
Borås Energi och Miljös biogasanläggnings godkännandenummer är SE 455 BG. Mottagaradress: Borås Energi och Miljö AB, Sobackens miljöanläggning, RV 41, 515 70 Rydboholm.

BEM godkännandenummer i det fallet de är transportör är SE3800698312

Vi frågor kontakta Camilla Ölander, 0768-88 75 11.

Priser 2023

140 L Kärl Varje vecka 3 800:-/år
140 L Kärl 2 ggr/vecka 7 600:-/år
370 L Kärl Varje vecka 7 500:-/år
370 L Kärl 2 ggr/vecka 16 000:-/år

Extra hämtning

140L Kärl 400:-/hämtning
370L Kärl 500:-/hämtning

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.