Inpassering vid återvinningscentraler

Företag, verksamheter och föreningar som inte har ett besökskort idag får ansöka om ett återvinningskort.

Så här fungerar inpasseringssystemet:

För in återvinningskortet i automaten vid infarten, så går bommen upp.
Betalning sker månadsvis mot faktura. Läs mer om kostnaden per besök på återvinningscentral.
Max vikt fordon 3,5 ton och max 3 m³ avfall per besök.

Företag, verksamheter och föreningar betalar för alla besök

Lusharpan är vår företags-ÅVC, vid besök på annan central med verksamhetsavfall debiteras en högre kostnad. Ni kan lämna samma typ av avfall på återvinningscentralen som tidigare.

Ska ni enbart panta på Pantamera Express inne på Lusharpan eller Boda ÅVC så kan ni använda ert körkort vid inpasseringen. Meddela personal på plats.

Farligt avfall

Farligt avfall från verksamheter hänvisas till Sobacken. Mindre mängder farligt avfall kan lämnas på återvinningscentralen - max 1 elektronikprodukt, 5 liter kem/färg/olja och 10 lysrör.

Om företag ska lämna farligt avfall på återvinningscentralen ska ni ha med kopia på den rapportering som ni har gjort till Naturvårdsverket och lämna till personalen när ni lämnar avfallet. Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vi kan också hämta ert farliga avfall hos er och hjälpa er med rapporteringen. Kontakta Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller e-post kund@borasem.se

Borttappat kort

Behöver du beställa ett nytt eller extra återvinningskort till våra återvinningscentraler kontakta Kundcenter eller besök Lusharpan återvinningscentral. Kostnaden för ett nytt kort är 105 kr exkl. moms. Har ditt kort kommit bort spärrar vi det samtidigt som vi skickar ut det nya.

Beställning av återvinningskort
Fakturaadress (eller e-postadress vid faktura på mail):
Fakturaadress (eller e-postadress vid faktura på mail):

Villkor

Besöksavgiften faktureras månadsvis, betalningsvillkor 30 dagar. Första kortet är gratis och efterföljande kort kostar 105 kr/st exkl. moms. Återvinningskortet är en värdehandling som bör förvaras säkert. Förlust av kort anmäls till Borås Energi och Miljös Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är korrekta och fullständiga. Jag har tagit del av ovanstående villkor och förbinder mig att följa gällande anvisningar vid besök på återvinningscentralen.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.