Farligt avfall

Vi tar ansvar för alltifrån analys, sortering och insamling till transport, behandling och administration av ditt farliga avfall, allt anpassat till dina behov. Du kan välja mellan flera olika insamlingssystem, behållare och emballage. Vi kan även hjälpa er med sortering, packning och dokumentation av ditt farliga avfall på plats. Kontakta Kundcenter 020-97 13 00.

Naturvårdsverkets Avfallsregister

Från den 1 november 2020 har måste samtliga verksamheter rapportera anteckningar om deras farliga avfall i ett nytt digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla verksamheter som producerar, behandlar eller hanterar farligt avfall berörs av det nya regelverket. Anteckningen skall vara klar innan bortforsling av avfallet sker. Därefter har man två dagar på sig att rapportera in informationen om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister. Rapporteringen ska ske i samband med beställning av upphämtning av farligt avfall.

Vad skall antecknas?

Anteckningarna ska innehålla:

  • Var avfallet har uppkommit
  • Datum för borttransport samt transportsätt
  • Namn på den som transporterar bort avfallet
  • Avfallets vikt i kg
  • Mottagare och plats där avfallet skall hanteras eller behandlas

Vad kan vi göra för er?

För att underlätta för våra kunder erbjuder Borås Energi och Miljö att ansvara för en korrekt inrapportering. Det innebär att vi säkerställer att de uppgifter som Naturvårdsverket kräver alltid är korrekta och följer reglerna för spårbarhet. När vi hämtar farligt avfall hos er ser vi till att all hantering, rapportering och dokumentation av ert farliga avfall sker på rätt sätt.

Observera att erbjudandet inte gäller inlämning av farligt avfall till bemannad återvinningscentral. Däremot kan ni få hjälp med rapporteringen vid inlämning på Sobackens avfallsanläggning.

Hantering av farligt avfall

Vi erbjuder er hjälp att sortera och dokumentera ert farliga avfall. Vid behov av klassificering av avfall kan ni ta hjälp av vår kemist. Vi erbjuder även utbildningar för företag i hantering av farligt avfall. Kontakta oss om ni vill ha mer information!

Mottagningen för farligt avfall på Sobacken

Öppettider måndag-fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Obs! Mottagning för farligt avfall har semesterstängt v 29 och 30.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.