Sekretess

Vi erbjuder skräddarsydda sekretesslösningar, allt ifrån kärl och containers till logistik och destruktion etc.

Exempel på sekretessmaterial:

Brännbart material
Ex: Ritningar, offerter, avtal, och lönelistor, cd-skivor, hela pärmar, etc. Materialet hämtas på plats, körs direkt till destruktion och därefter vidare till kraftvärmeverket för förbränning och energiåtervinning.

Elektronikavfall
Ex: Hårddiskar, servrar eller annat elektroniskt material som innehåller känslig information. Avfallet hämtas på plats och körs direkt till destruktion.

Specialavfall
Ex: Varupartier från tillverkningsindustri eller distributionsled som ska kasseras eller förstöras på ett säkert sätt för att inte komma i orätta händer. Specialavfall hanteras olika beroende på vad det är, om det kan förbrännas, fragmenteras eller deponeras.

För beställningsfrågor eller råd kontakta Kundcenter 020-97 13 00.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.