Frågor och svar om Sortera mera

Här samlar vi vanliga frågor och svar om det nya insamlingssystemet. Hittar du inte svar på din fråga kan du maila kund@borasem.se

Om systemet

Varför införs ett nytt insamlingssystem?

Det optiska systemet med vita och svarta påsar har funnits i över 20 år och sorteringsanläggningen på Sobacken behöver bytas ut. Då passar det att uppgradera hela insamlingssystemet och gå framåt i utvecklingen och börjar sortera flera sorters avfall.

Varför just detta insamlingssystem?

Bostadsnära insamling visar att vi blir bättre på att återvinna och får en bättre renhetsgrad i restavfall. Trots återvinningsstationer hamnar idag sådant som vi kan återvinna i restavfallspåsen.

Vem har fattat beslut att byta insamlingssystem?

Det är ett politiskt beslut som fattades av Borås Stads politiker.

Vad är miljövinsten?

Matavfallet blir biogas och biogödsel, restavfallet omvandlas fjärrvärme och el. Bytet till papperspåse minskar inte bara användandet av plastpåsar utan förbättrar också kvaliten på biogödslet.

När de gamla kärlen byts ut mot nya återvinns plasten och används för att tillverka nya kärl.

Vad kostar det?

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Återvinningstaxa (pdf) Pdf, 472.3 kB..

Personal som tömmer ett flerfackskärl i en sopbil med flera fack

Om kärlen

Hur stora är kärlen?

Matavfallskärlen har måtten: Bredd 484mm, Djup 550mm, Höjd 1065mm och rymmer 140L. Restavfallskärlen finns i flera olika storlekar.

Vad händer med mitt kärl för svart och vit påse?

Det kommer att märkas om till restavfallskärl och ska användas till det som inte sorteras på annat sätt. Här får man använda vilken färg på plastpåsen man vill.

Hur töms kärlen?

Restavfall och matavfallskärlen töms i separata fack på bilen för att sedan tömmas separat på olika ställen på Sobacken för vidare behandling. Matavfallskärlen kommer tömmas minst en gång varje vecka.

Hur har man valt storlek och färg på matavfallskärlen?

Det är en standard för matavfallskärl som används i hela landet.

Hur ska kärlen placeras på din tomt?

Tänk på att placera kärlen så att det blir lätt för dig att sortera och samtidigt lätt för chauffören att tömma från gatan. Kärlen får stå 0-5 meter från tomtgränsen och ska stå på hårdgjord yta, till exempel asfalt eller stenplattor. Du kan även placera ett av kärlen eller båda på valfri plats på din tomt och ställa fram på tömningsdagen.

Vad ska du tänka på om du vill bygga en kärlfålla?

Observera att byggnation av kärlfålla kan kräva bygglov, för ytterligare info kontakta Borås Stad och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Observera även att dina kärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.

Tänk även på att kärlen ska stå på en hårdgjord yta utan höga kanter för att underlätta hanteringen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, grus eller kullersten ses inte som hårdgjord yta.

Står Borås Energi och Miljö för ev. kostnad vid ombyggnad av plats för kärlen?

Nej, varje fastighetsägare står för ev. kostnader om uppställningsplats för kärlen behöver byggas om.

Hur ska kärlen stå vid tömning?

Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan för att underlätta soptömningen. Fastighetsägaren ansvarar för att placera kärlet enligt gällande föreskrifter, 0-5 meter från tomtgräns. Kärlet ska stå tillgängligt på körbar väg klockan 06:00 på tömningsdagen. Har kärlet ej blivit tömt på tömningsdagen, låt det stå kvar.

När får jag de nya kärlen?

Dalsjöfors och Fristad med omnejd - Hösten 2022.
Sandhult och Viskafors med omnejd - Våren 2022.
Centrum - 2023.

Närbild på kärl med uppmärkta fack för sortering

Jag har ingen plats för ett till kärl, hur gör jag nu?

Om du inte kan du inte bygga om så att du kan ha ditt nya kärl jämte befintliga, så kan du: Titta på en annan placering på tomten för alla kärlen, Titta på gemensamma placeringar med grannar, Placera kärlet på annan plats på tomten och sedan dra fram det på tömningsdagen. Har din fastighet ett soprum och ett större cykelförråd så kan man byta plats på dessa.

Hur många kärl bör jag ha?

Vi rekommenderar 1st matavfallskärl till 12 lägenheter med tömning varje vecka.

Allt matavfall i papperspåse

Vad kan jag göra för att hindra att papperspåsen fryser fast i kärlet?

På vintern kan avfall frysa fast i kärlen. För att hindra att papperspåsen fryser fast i insatsen för matavfall tänk på följande:

 • Använd alltid den ventilerande påshållaren som du fått, den är gjord för att luft ska cirkulera runt papperspåsen och håller den torrare. Om påsen ställs i en tätslutande behållare förblir påsen fuktig. Placera inte påshållaren i en hink, då försämras funktionen.
 • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du placerar det i papperspåsen.
 • Blanda i använt hushållspapper och servetter i bland matavfallet. Det absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare.
 • Byt påse ofta, genom att göra det så håller den sig relativt torr.
 • Lägg en tidning eller äggkartong i botten på facket för matavfall.
 • Om påsarna väl frusit fast kan du lossa dem från kärlets kanter med till exempel ett kvastskaft.
 • Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.

Vilka påsar ska jag använda till matavfall?

Till matavfall används en papperspåse som skall placeras i den medföljande ventilerande hållaren. Matavfallspåsar som läggs i matavfallskärlet skall vara avsedda för rötning och vara biologiskt nedbrytbar samt uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432. 

Gröna komposterbara påsar eller majspåsar behöver relativt lång tid på sig att förmultnas. I Borås rötas avfallet för att göra biogas och biogödsel, detta är en snabbare process än kompostering och då hinner dessa påsar inte brytas ned därav skall endast papperspåsar användas till matavfall i Borås.

Papperspåsarna kan köpas från flera olika leverantörer samt via vårt Kundcenter via mail eller telefon. För verksamheter erbjuder gratis fraktkostnad vid beställning av en bunt påsar med leverans i samband med tömning av kärlen alternativt upp till 10 buntar och få leverans inom 10 dagar, där en fraktkostnad på 220 kr tillkommer.

Priser per bunt
8-liters påsar, (20 x 15 x 36 cm) 80 st - 104 kr ex moms
45-liters säck, (55 x 18 x 65 cm) 20 st - 280 kr ex moms

Önskar ni göra inköp av påsar via en annan leverantör är det viktigt att påsarna uppfyller våra krav enligt ovan. Exempel på påsstorlekar som finns på marknaden är 8l, 22l, 45l eller 140l som är samma storlek som kärlet.

Vad ska jag tänka på vid användandet av papperspåse?

 • Låt blöta matrester först rinna av ordentligt i vasken eller i ett durkslag.
 • Slå in räkskal och fiskrens i lite tidningspapper.
 • För bästa hygien byt påse efter 2-3 dagar även om den inte är full.
 • Det går bra att diska påshållaren i diskmaskin.
 • Släng gärna hushållspapper och servetter i papperspåsen tillsammans med matavfallet. Det suger upp en hel del av fukten.
 • Tänk på att alltid använda den ventilerade påshållaren som medföljer. Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare skapar luktproblem eftersom fukten stängs inne och papperspåsen går då sönder.
 • Lägg gärna lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på papperspåsen.
 • Stäng papperspåsen ordentligt. Vik in kanterna och rulla ihop den noga innan den läggs i matavfallskärlet.

Hur skall jag använda medföljande påshållaren och påsen?

Vad finns det för fördelar med papperspåse?

 • Bättre för miljön. Papperspåsarna är betydligt miljövänligare än plastpåsar.
 • Mindre klimatpåverkan och lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar.
 • Bättre och renare biogas och biogödsel.
 • Mindre lukt i hemmet då matavfallet torkar i papperspåse, medan det börjar rötas i plastpåse.
 • Bytet till papperspåsar ligger också i linje med Sveriges nya förordning om att minska plastanvändningen. Plast bryts inte ner i naturen, istället skadar det djurlivet i hav och på land.

Vad kan jag göra för att minska lukt och risk för flugor?

Under sommaren kan det uppstå lukt i kärlet och det kan dra till sig flugor. Här följer några tips och idéer som är till nytta i sommarvärmen.

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen.
 • Torrskala frukt och grönsaker. Ställ påshållaren för matavfall på diskbänken och skala direkt i påsen.
 • För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i lite hushållspapper.
 • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg sedan paketet i matavfallspåsen. Om det dröjer flera dagar innan du får tömning kan du förvara skaldjursresterna i frysen så länge.
 • Stäng papperspåsen ordentligt genom att vika öppningen flera varv.
 • Använd påshållaren som du fått, den är gjord för att luft ska cirkulera runt
  matavfallspåsen. Om påsen ställs i en tätslutande behållare eller med
  plastpåse runt så syresätts inte matavfallet och börjar då lukta.
 • Rengör kärlet vid behov, gärna med lite ättika. Genom att spraya
  ättikslösning , 1 del ättika och1 del vatten. Tänk på att kärlet skall vara torrt innan du lägger ner avfallet efter rengöring.
 • Vik in hörnen och rulla ihop påsen innan du lägger den i kärlet så minskar du risken för lukt som drar till sig flugor. Med en ordentligt stängd påse minskar också risken att matavfallet hamnar utanför påsen.
 • Ställ kärlet på en så skuggig plats som möjligt. Värmen gör att risken ökar för att matavfall luktar.
 • Lite ättika runt kanterna och på botten av kärlet ger en fräsch doft och håller flugorna borta.

Andra frågor

Vad händer om jag sorterar fel?

Sorterar du fel i ditt kärl lämnar vi kärlet utan att tömma det. Du får då sortera om och antingen vänta till nästa tömning eller ringa oss för att beställa en ny tömning till extra kostnad. Upprepas felsorteringen kan detta leda till felsorteringsavgift, enligt gällande Återvinningstaxa. 

Kommer återvinningsstationerna att vara kvar?

Borås Energi och Miljö och Borås Stad bestämmer inte över de obemannade återvinningsstationerna som drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI). Behovet av återvinningsstationer kommer att minska ju fler villahushåll som har fastighetsnära insamling. På våra bemannade återvinningscentraler finns det alltid möjlighet att lämna förpackningar och tidningar.

Vilka påsar ska jag använda till matavfall och restavfall?

Till matavfallset används papperspåsar som skall vara avsedda för rötning och vara biologiskt nedbrytbar samt uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432.

Till restavfallet kan vilken påse som helst användas och dessa införskaffas på egen hand. Det går bra med vilken färg som helst på påsen.

Hur går omställningen till nya systemet till?

Ni kommer att få ett vykort med mer information, ni kommer att få samtala med en säljare för att samla in information vi behöver, sedan kommer kärl, påsar, hållare och infoblad levereras till adressen för er att dela ut till hyresgästerna.

Mina papperspåsar håller på att ta slut, vad gör jag nu?

För flerbostadshus kontakta vårt Kundcenter via telefon 020-97 13 00 eller mail kund@borasem.se för att beställa papperspåsar.

För verksamheter där papperspåse inte ingår i avfallstaxan.
Matavfallspåsar som läggs i matavfallskärlet skall vara avsedda för rötning och vara biologiskt nedbrytbar samt uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432. Påsarna kan köpas från flera olika leverantörer samt via vårt Kundcenter via mail eller telefon. Vi erbjuder gratis fraktkostnad vid beställning av en bunt påsar med leverans i samband med tömning av kärlen alternativt upp till 10 buntar och få leverans inom 10 dagar, där en fraktkostnad på 220 kr tillkommer.

Priser per bunt
8-liters påsar, (20 x 15 x 36 cm) 80 st - 104 kr ex moms
45-liters säck, (55 x 18 x 65 cm) 20 st - 280 kr ex moms


Önskar ni göra inköp av påsar via en annan leverantör är det viktigt att påsarna uppfyller våra krav enligt ovan. Exempel på påsstorlekar som finns på marknaden är 8l, 22l, 45l eller 140l som är samma storlek som kärlet.

Vi har container för sv/vit påse idag, vad händer med oss?

Containern kommer att tas bort och ersättas med kärl för mat- och restavfall.

Vi har gemensamhetslösning idag, kommer detta påverka oss?

Ja, ni kommer att få ut matavfallskärl för att komplitera kärlen ni har idag.

Vi har sopnedkast idag, vad bör vi göra med dom?

Baserat på erfarenheter från andra kommuner så är vår starkaste rekommendation att stänga dom helt.

Vi vill sortera fler olika sorters avfall, kan ni hjälpa oss?

Självklart, kontakta Kundcenter så kommer ni få tala med en säljare som hjälper er.

Vi tänker installera krantömmandebehållare eller bygga ett miljöhus, bör vi kontakta er?

Ja! Kontakta Kundcenter så kommer ni att få tala med vår personal som kan hjälpa er med tex vägledning kring storlek och placering.

Personal som lyfter på locket till ett avfallskärl

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.