Från avfall till värme

I Borås producerar vi fjärrvärme på Ryaverket från utsorterat avfall och på Sobacken strax utanför Borås via rester från skogsindustrin (biobränsle).

Ett slutet kretslopp

Fjärrvärme är varmt vatten som via underjordiska ledningar förs ut till villor och fastigheter i Borås. För att värma upp vattnet som cirkulerar i fjärrvärmeledningarna använder vi olika former av bränslen som förbränns vid vårt fjärrvärmeverk Ryaverket. Idag kommer merparten av värmeenergin från sorterat hushållsavfall och biobränslen från bland annat skogsindustrin. Vattnet i ledningarna är mellan 70 och 120 grader beroende på årstid och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp såväl husets element som varmvattnet i kranarna. Det avsvalnade vattnet går sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp.

Steg för steg

  1. På Sobacken används en optisk sortering för att skilja de svarta och vita påsarna från varandra.
  2. De vita påsarna går vidare till en beredningsanläggning där avfallet krossas till mindre beståndsdelar.
    Avfallsbränslet transporteras sedan till Ryaverket.
  3. I avfallspannorna på Ryaverket eldas avfallet upp och av värmen bildas ca 400 grader het ånga.
  4. Den heta ångan driver ångturbiner som producerar el. När ångan kyls blir det till fjärrvärmevatten.
  5. Fjärrvärmevattnet leds sedan vidare ut i staden. Främst till fastigheter i Borås som är anslutna till fjärrvärme. Men av fjärrvärmevattnet produceras även fjärrkyla. Varmvattnet används även till att hålla gågator i centrala Borås snöfria på vintern.
  6. I fastigheten finns en värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmevattnet till huset olika uppvärmningssystem.
  7. När fjärrvärmevattnet passerat värmeväxlaren transporteras det tillbaka till Ryaverket för att värmas upp igen.

Bränsle och emissioner

Biobränsle är Borås Energi och Miljös största bränslekälla när vi producerar värme och kyla. Hit räknas skogsavfall som grenar, trädtoppar och flis. Det näst största bränslet i kraftvärmeverket är avfall. Både hushållsavfall och avfall från industrin räknas hit.

Lokala miljövärden 2022.

Primärenergifaktor 0,14.
Total CO² g/kWh för förbränning resp. transporter/produktion av bränsle; 51,8 g/kWh resp. 5,5 g/kWh = totalt 57,3 g/kWh.
Andel fossilt 2,3 %.

Bra Miljöval fjärrvärme

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke för produkter och tjänster. Värmeenergi med Bra Miljöval produceras med förnybara energikällor och uppfyller hårda miljökrav på produktion och bränsle. Produktionen sker med biomassa från certifierat skogsbruk. Strävan är att göra så litet avtryck som möjligt på biologisk mångfald och klimat. Aska från förbränningen ska återföras till skogen och på så vis bidra till ett mer balanserat kretslopp. För varje såld kWh avsätts också pengar till en fond som finansierar energieffektiviserings- och konverteringsprojekt med syfte att främja ett effektivare värmesystem. Kontakta en säljare om du vill välja fjärrvärme med Bra Miljöval. Läs mer om Bra Miljöval fjärrvärme i Naturskyddsföreningens folder Pdf, 2.4 MB..

Lokala miljövärden Bra Miljöval 2022.

Primärenergifaktor 0,02
Total CO² g/kWh för förbränning resp. transporter/produktion av bränsle 3,0 + 5,0 = totalt 8,0 g/kWh.
Andel fossilt 0 %

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.