Prisdialogen

Borås Energi och Miljö arbetar med Prisdialogen tillsammans med ett antal kundrepresentanter.

Kunderna som ingår i samarbetet är CA-fastigheter, Bostäder i Borås, Västfastigheter, Riksbyggen, Fristadsbostäder AB och Lokalförsörjningsförvaltningen. Tillsammans utgör de ungefär 30 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna i Borås.

Syftet med dialogen är att beskriva vad som påverkar prisjusteringarna för fjärrvärme, men också för att ge en tydligare bild av hur prissättningen kommer att se ut i framtiden.

Ett par kommentarer om Prisdialogen i Borås

– I dagsläget har vi ett pris för nästa år och var vi ska ligga prismässigt de två kommande åren. Våra kunder har fått en bättre insyn i vad som ligger bakom när vi sätter våra priser och vi har fått insyn i hur deras verksamheter fungerar, säger Jonas Holmberg som är marknadschef på Borås Energi och Miljö.

Bostäder i Borås menar att dialogen är viktig för det långsiktiga arbetet i bolaget.

– Vi vill ha stabila förutsättningar för fjärrvärmepriserna eftersom det är en så stor del i vår driftkostnad. Nu kan vi känna oss trygga i att prisbilden är balanserad med kostnaderna i stort i samhället, säger Bengt Engberg, vd på Bostäder i Borås.

Prisdialogens logotyp

Vad är Prisdialogen?

När vi nu är medlem och godkänd i Prisdialogen är det en bekräftelse på att Borås Energi och Miljö för 2017 år har följt Prisdialogens särskilda process för dialog med kunder och kundom­bud om prisändringar. Det är också ett uttryck för att Borås Energi och Miljö AB i enlighet med Pris­dialogens syfte arbetar för att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling, för att därigenom stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden.


Bild på medlemsbevis

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.