Fjärrvärmepriser 2022

Vi strävar efter en konkurrenskraftig prissättning, de faktorer som påverkar priset mest är råvarupris för bränsle och skatter. Fördelen med fjärrvärme är att det finns en stor flexibilitet i val av bränsle.

Prismodellen är utformad så att du aktivt kan påverka din energikostnad. Du kan också välja en eller flera av våra olika energitjänster efter behov.

Prisgrupper

Prisgrupperna är indelad i sex olika intervall med avseende på omfattningen av levererad värmemängd: Prisgrupp 1 Wn = 0 - 40 MWh/år
Prisgrupp 2 Wn = 40 - 150 MWh/år
Prisgrupp 3 Wn = 150 - 600 MWh/år
Prisgrupp 4 Wn = 600 - 2 000 MWh/år
Prisgrupp 5 Wn = 2 000 - 7000 MWh/år
Prisgrupp 6 Wn = >7 000 MWh/år

Beteckningar

Q = Maximalt behov av flöde i m³/timme
W = Levererad, uppmätt värmemängd i MWh (Megawattimmar)
Wn = Medelvärdet av de tre sista årens, graddagskorrigerade levererade värmemängder, i MWh.

Priserna sätts enligt modellen nedan. Genom att lägga ihop dessa värden får du fram den kostnad som gäller för dina fasta priser. Energipris tillkommer.


Prisgrupp

Fast pris

Fast energipris

Flödespris*

1

460 kr/år

260 x Wn kr/år

-

2

540 kr/år

258 x Wn kr/år

-

3

420 kr/år

-

37 880 x Q kr/år

4

8 490 kr/år

-

35 910 x Q kr/år

5

90 440 kr/år

-

29 910 x Q kr/år

6

246 480 kr/år

-

26 650 x Q kr/år


Energipriset är 516 kr/MWh. Hur mycket energi du använder mäts på installerad värmemätare. Vid användning av fjärrvärme enbart som spetslast tillämpas en annan prissättning.

Priserna är exklusive moms. Priserna avser leverans av fjärrvärme i Borås, Sjömarken, Sandared , Fristad, Gånghester samt Dalsjöfors och gäller från och med 2022-01-01.
* Flödespriset baseras på maximalt flödesbehov inställt på installerad flödesbegränsare. Flödesvärdet Q bestäms av kunden.

Se priser för 2023

Anslutningsavgift

En anslutningsavgift tillkommer vid inkoppling till fjärrvärme. Storleken på anslutningsavgiften beror bl a på hur långt ifrån ledningsnätet fastigheten ligger. Kontakta oss gärna för mer exakt prisbild.

Prisexempel 2022

Kundkategori flerbostadshus/lokaler/samfälligheter


Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

78 075 kr

26 475 kr

51 600 kr

193 MWh

178 364 kr

53 879 kr

124 485 kr

500 MWh

469 337 kr

146 837 kr

322 500 kr

1 000 MWh

882 743 kr

237 743 kr

645 000 kr


Priserna är inklusive moms.

Reko fjärrvärme

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tillsammans med stora fastighetsbolag tagit fram en nationell certifiering, Reko. För att vara Reko måste vi som företag uppfylla högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Som kund har man möjlighet att vända sig till Kvalitetsnämnden om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.
Energiföretagen Sveriges hemsida finns mer information om Reko fjärrvärme.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.