Taxor och bestämmelser

Vill du veta hur stor vattenkostnaden blir för ditt företag? Här får du en tydlig översikt över våra taxor, bestämmelser och avgifter. Genom vårt kalkylverktyg kan du också enkelt räkna ut hur stor anläggningsavgiften är.

VA-taxan Pdf, 1001.5 kB. utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. Storleken på avgiften är svår att på förhand uppskatta utan att veta omfattningen på en företagsetablering. Avgiften beror även på vart företaget ska etableras, om det är på industriområde eller inte. Kontakta gärna Borås Energi och Miljö så hjälper vi dig med en korrekt beräkning av anläggningsavgiften.

Här kan du göra en beräkning av hur stor din anläggningsavgift blir.

Besök Borås Stads karta för att se vilket eller vilka verksamhetsområden din fastighet ligger inom eller kontakta Borås Energi och Miljö.

Brukningsavgifter

Fast avgift

Denna avgift är beroende av vattenmätarstorlek, ju större vattenmätare desto dyrare fast avgift.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är 39,75 kronor/kubikmeter uppmätt dricksvatten.

Alla avgifter är inklusive moms och grundar sig på VA-taxan. Pdf, 1001.5 kB.

Kontraktsbestämmelser

Som kontraktsbestämmelser gäller ABVA 2017 Pdf, 701.1 kB. (Allmänna bestämmelser för användande av Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning) och information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter. Pdf, 262.4 kB.
Här hittar du Vattentjänstlagen.


Sprinkler

Sprinkleranslutning för brandvatten kan vara möjlig från dricksvattennätet. Möjligheten beror på om tillräcklig kapacitet finns tillgängligt för anslutningen och att anslutningen kan göras utan att säkerheten för dricksvattenförsörjningen äventyras. Om huvudmannen godkänner en sprinkleranslutning upprättas ett sprinkleravtal mellan huvudmannen och sökande fastighetsägare. Avtal krävs vid anslutning av sprinkler. Pdf, 250.8 kB.

Vid installation av sprinkler krävs ett återströmningsskydd i enlighet med standarden SS-EN 1717 för minst vätskekategori 3.

Årlig brukningsavgift är 22 800 kr exkl. moms.

Här finns en PDF som underlättar för periodisk rapportering av sprinkleranläggning. Pdf, 36 kB.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.