Underhållsarbete på Habytuben

Under perioden maj till september kommer ett större underhållsarbete på den
horisontella delen av Habytuben att genomföras. Arbetet syftar till att säkra
produktionen av förnyelsebar vattenkraft i Haby i ytterligare 80-100 år.
I samband med arbetet behöver Öresjön av personsäkerhetsskäl sänkas.
Vi beklagar att vi brustit i att informera om detta.

Förberedelser

Inför projektstart har en avsänkning av Öresjön skett. Vi har sänkt magasinsnivån till 133,10 meter vilket innebär god marginal till sänkningsgränsen inom vattendomen. Nivån är satt utifrån att kunna ge personalen en säker arbetsmiljö då de kommer att befinna sig inuti tuben och utföra flera moment. Vi har enligt ordinarie rutin anmält sänkningen av sjön till tillsynsmyndighet för vattenkraften.

Genomförande

En väg anläggs utmed tuben och kommer att finnas kvar efter utförd entreprenad. Uponor Infra AB utför arbetet och ett plaströr med diameter 3,2 m kommer att monteras inuti den befintliga ståltuben. Arbetet på tuben kommer pågå måndag-lördag klockan 7-18. Inget kapande av tub kommer att ske på lördagar utan endast svetsning, vilket utförs av en svetsrobot som är ett tyst arbete.

Haby vattenkraftverk

Haby vattenkraftverk byggdes under åren 1913-1915 och är uppfört längs Slottsån, ett biflöde till Viskan, i Marks kommun. Tuben ovanför svalltornet är i original sedan byggnationen och utförd i nitad stålplåt. Genom åren har korrosionsskadorna på tuben blivit värre och tuben har lagats både temporärt med träplugg och mera beständigt genom att stålplåtar svetsats från tubens utsida. Förutom teknisk funktion för vattenkraftverket och förnyad livslängd på cirka 100 år för tuben har värdet av bevarande av kulturmiljö och låg klimatpåverkan varit viktig vid valet av teknisk lösning. Arbetet som nu görs kommer också att påverka och underlätta kommande revisionsarbeten framöver vilka då kan hållas till kortare perioder.

För mer information och frågor kontakta Kundcenter 020-97 13 00.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.