Avfall och återvinning - så funkar det

I Borås är vi väldigt bra på att sortera vårt avfall. Vi omvandlar ditt avfall till nyttor i form av fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Detsamma gäller materialåtervinning som glas, metall, plast och papper som återvinns till att producera nya saker. Tack för att du bidrar till kretsloppsstaden Borås.

Sopbil kör utmed Allégatan i morgonljus

Hämtning av hushållsavfall

Avfallshämtning för fristående villor, radhus, kedjehus och parhus är uppdelat i en fast del och en rörlig del. I den fasta delen ingår hämtning av svarta och vita påsar vid din fastighet samt påsar till ditt avfall och lämning av avfall och farligt avfall till återvinningscentral. Den rörliga delen är beroende av volymen på ditt kärl för hushållsavfall.

Pris för insamlingssystemet Sortera mera hemma

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Återvinningstaxa (pdf). Pdf, 472.3 kB. Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 430 kr/år. En rörlig del på 1 190 kr tillkommer.

Två stycken 370-liters kärl kostar totalt 2 620 kr/år inkl fast avgift.

Priserna gäller för hämtning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka och är inklusive moms.

Priser för utgående insamlingssystem

Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 430 kr/år. En rörlig del tillkommer och är beroende av kärlstorleken, se totalt pris nedan.

130 liters kärl, 2 450 kr/år inkl fast avgift (gäller befintliga kärl, storleken har utgått.)
190 liters kärl, 2 630 kr/år inkl fast avgift H: 107cm B: 56cm D: 69cm
240 liters kärl, 2 760 kr/år inkl fast avgift H: 107 cm B: 58 cm D: 73 cm
370 liters kärl, 3 170 kr/år inkl fast avgift H: 107cm B: 75cm D: 80cm

Priserna gäller för hämtning varannan vecka och är inklusive moms.


Extrahämtning

Vid beställning av extrahämtning utförs tömningen inom tre arbetsdagar från beställningstidpunkten (beställer man på en tisdag räknas onsdag som den första dagen och tömning sker således senast fredag samma vecka).

Uppställningsplats för kärl

Ditt kärl ska stå utanför häck, grind eller staket på hämtningsdagen. Det ska vara lätt att komma åt och vara vänt med handtaget utåt. Kärlet får inte stå uppställt på något som gör att det måste lyftas. Vintertid ska lock och handtag på kärlet vara fritt från snö och is och det ska vara skottat fram till kärlet. Under vinterhalvåret finns singel för halkbekämpning att hämta gratis på våra återvinningscentraler.
Mot en tilläggsavgift går det att få kärlet hämtat och tillbakaställt inne på tomten, kontakta Kundcenter för prisuppgift. För glesbygden gäller att kärlet får stå upp till 10 meter in på tomten utan pristillägg och för de nya kärlen Sortera mera hemma kärl 1 och 2 gäller 5 m.

Läs föreskrifter för avfallshantering (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Behöver du nya påsar?

Knyt en påse av den sort som du behöver i handtaget till ditt avfallskärl på hämtningsdagen så får du nya påsar.

Påsar för restavfall ingår inte i nya insamlingssystemet Sortera mera hemma.

Låda med soppåsar

Sommarstugor/fritidshus

Normal hämtningsfrekvens vid fritidshus är 10 hämtningar per säsong. Dessa hämtningar kommer att utföras under perioden vecka 20 till vecka 40 med 10 hämtningar per hushåll. Observera att vid normal hämtningsfrekvens kan din första hämtning ske vecka 20 eller vecka 21.

Tillfälligt uppehåll från avfallshämtning

Har du en obebodd fastighet kan du ansöka om tillfälligt uppehåll från avfallshämtning. Som obebodd fastighet räknas permanentbostad som står obebodd i minst sex månader eller fritidshus som inte används under perioden 15 maj - 30 september. Om du får beviljat att din bostad är obebodd betalar du den fasta avgiften för din fastighet som år 2022 för fritidshus är avgiften 730 kr/år och för villa åretruntboende är avgiften 1 430 kr/år. Avgift för hemtagning och utkörning av kärl tillkommer med 197 kr/st.

Ansök om uppehåll från avfallshämtning hos Miljöförvaltningen. Miljö-och konsumentnämnden tar ut en avgift på 1 251 kr för prövning av ansökan.

Ansökan om förlängt intervall av avfallshämtning

Du kan ansöka om att förlänga tidsperioden mellan hämtningarna av ditt hushållsavfall om du har egen varmkompost till matavfallet. Om du har hämtning av svarta och vita påsar blir din avgift lägre men om du har nya insamlingssystemet Sortera mera hemma förblir taxan oförändrad. Ansök om förlängt intervall hos Miljöförvaltningen.

Delat avfallskärl

Om du inte har så mycket avfall kan du dela avfallskärl med din granne. Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området.
Efter godkänd ansökar hämtar vi hem kärlet, då utgår en avgift på 197 kr/st. Skriv ut blanketten om delat kärl (pdf) Pdf, 49.6 kB. och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.
Om du har önskar dela kärl när du får nya Sortera mera hemma (flerfackskärl) ber vi dig vänta med ansökan tills ni fått kärlet.

Flyttanmälan

Flyttanmälan görs till oss efter du har flyttat, läs mer om flyttanmälan här.

Tömning av hushållsavfall vid helgdagar

Inför helgdagar kan vi ändra tömningsdag för hushållsavfall. Utgå från din ordinarie vecka (jämn eller ojämn) och tömningsdag, jämför sedan i tabellen vilken dag vi kommer i helgveckorna.

Ställ ut kärlet i god tid. Vi börjar köra kl 06.00 och kan köra fram till kl 20.00. Låt kärlet stå framme tills det blir tömt och glöm inte vända det med handtaget ut mot vägen inför tömningsdagen.
Tänk på att återvinningscentralerna har andra öppettider under helgdagar, se öppettider till återvinningscentralerna.

Svart och vit påse med exempel på innehåll

Ändrade tömningsdagar kring helgdagar

Under påskveckorna 2022 kommer vi och tömmer på ordinarie tömningsdagar!

Slamtömning

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall. Läs mer om och beställ slamtömning.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.