Sortera mera hemma

Boråsarna är bra på källsortering, framförallt när det gäller matavfall och restavfall, men nu är det dags att öka återvinningsgraden ytterligare och ta nästa steg mot fastighetsnära insamling av förpackningar. Nu gör vi det enklare att återvinna - utan att du behöver åka till en återvinningsstation. En vinst för dig och en vinst för miljön.

Olika sorters avfall prydligt upplagt

Det nya insamlingssystemet för Borås ca 20 000 villahushåll inklusive fritidshus innebär att kunderna kommer att kunna sortera tio olika avfall bostadsnära.

Under ca 2 år har bolaget haft ett pilotprojekt med det nya insamlingssystemet som testats hos drygt 1 000 hushåll. Testet har visat på en markant bättre utsorteringsgrad av förpackningar. Enkelheten med att sortera ut förpackningar hemma i bostaden har medfört att allt färre förpackningar läggs i restavfall. Dessutom visar det nya systemet på en kundnöjdhet på över 90 % av deltagarna i testet.

- Det nya insamlingssystemet innebär att Borås framtidssäkrar insamlingen av hushållsavfallet. Ett viktigt steg är också att den svarta plastpåsen för matavfallet ersätts med papperspåse, säger Göran Glans Affärsområdeschef Avfall och Återvinning.

Bomässa på Åhaga

Tack till alla som besökte oss på årets Bomässa på Åhaga.

Vinnaren av trädgårdsavfallskärlet är kontaktad och vi säger grattis till Carina som får sitt kärl utkört i början på april lagom till första tömningen den 14 april.

Låda med soppåsar

Vad innebär det nya systemet för mig?

Villakund och fritidshus

Som villakund eller fritidshusägare kommer du att få det nya insamlingssystemet med två stycken nya kärl där du kan sortera förpackningar och tidningar bostadsnära. Du kommer att kunna sortera matavfall, restavfall, papper-, plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det kommer också finnas tillgång till en elbox där du kan sortera dina ljuskällor och batterier.

Radhus/samfälligheter

Som boende i radhus och samhälligheter gäller samma som för villakunder, dock kan det vara svårt att hitta plats för de nya kärlen på grund av trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Vid dessa fastigheter får man hitta andra lösningar för bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. Ett alternativ kan vara kvartersnära insamling.

Läs mer under Företag>Avfallstjänster

Flerfamiljshus

Boende i flerfamiljshus kommer att få uppdelningen av matavfall och restavfall i två olika kärl.

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontaktar du i första hand din fastighetsägare. Vi kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägarens ansvar att ställa iordning ett utrymme eller en plats som gör det möjligt att sortera avfall.

Läs mer under Företag>Avfallstjänster

Verksamheter

Verksamheter kommer att få uppdelningen av matavfall och restavfall i två olika kärl.

Läs mer under Företag>Avfallstjänster

Fastighetsägare

Kontakta våra säljare om ni är intresserade av bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar för er fastighet.

Läs mer under Företag>Avfallstjänster

Vad kostar det?

Avgiften för ditt avfallsabonnemang beslutas i kommunfullmäktige, se Återvinningstaxa (pdf) Pdf, 472.3 kB.. Priset för den fasta delen av ditt avfallsabonnemang är 1 550 kr/år. En rörlig del på 1 280 kr tillkommer.

Två stycken 370-liters kärl kostar totalt 2 830 kr/år inkl fast avgift.

Priserna gäller för hämtning av kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka och är inklusive moms.

Sortera tio olika avfall

Varje hushåll kommer att förses med två nya kärl som är indelade i fyra fack vardera samt en separat behållare (elbox). Ditt nuvarande kärl tar vi med tillbaka. Totalt blir det tio olika sorters avfall; matavfall, restavfall, pappers-, plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, tidningar, batterier och ljuskällor.

Insamlingssystemet är ett robust och välprövat system med hög kundnöjdhet. Cirka 60 kommuner i Sverige har redan infört detta och deras erfarenheter har vi tagit till oss.

Bild på ett kärl med flera fack för sortering
Batteribox och minimizer
Personal tömmer ett flerfackskärl med en sopbil med flera fack i

Hur ofta töms de nya kärlen?

Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde vecka. Det nya insamlingsfordonet som kommer och tömmer har lika många fack som kärlen och avfallet hålls åtskilt hela vägen.

Vid tömning

  • Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan.
  • Kärlet ska stå tillgängligt 0-5 meter från körvägen klockan 06:00 på tömningsdagen.
  • Tänk på att skotta och sanda runt kärlet vintertid så det blir lätt för föraren att hämta kärlet.
  • Locket ska vara helt stängt.
  • Kärlet ska vara lätt att flytta.
  • Avfallet ska falla ut av sin egen vikt (tryck därför inte ner förpackningar då kan de fastna vi tömning).
  • Kärl 1 och 2 töms vid olika tillfällen.
  • Har kärlet ej blivit tömt på tömningsdagen, låt det stå kvar.

Sopbilen har fyra fack för att hålla isär de olika materialen i kärlen, alla fyra sorters avfall i ett kärl töms vid samma tömning. Tömning av kärl 1 och kärl 2 sker vid olika tillfällen.

Var ska jag ställa kärlen?

Tänk på att placera kärlen så att det blir lätt för dig att sortera och samtidigt lätt för chauffören att tömma från gatan. Kärlen ska stå på hårdgjord yta, till exempel asfalt eller stenplattor. Du kan även placera ett av kärlen eller båda på valfri plats på din tomt och ställa fram respektive kärl på tömningsdagen.

Med två kärl krävs det lite mer plats för att placera kärlen. Varje tunna rymmer 370 liter och är 110 cm hög. Med locket öppet blir höjden 180 cm. Två kärl bredvid varandra behöver cirka 100 cm i djup och cirka 180 cm i bredd för att få plats ordentligt.

Person som sorterar avfall i flerfackskärl

Så här ser sorteringen i kärlen ut:

Kärl 1 (töms varannan vecka)
Färgat glas 30 liter
Matavfall 60 liter
Pappersförpackningar 160 liter
Plastförpackningar 120 liter

Kärl 2 (töms var fjärde vecka)
Metallförpackningar 30 liter
Ofärgat glas 30 liter
Restavfall 190 liter
Tidningar 120 liter

Vad är miljövinsten?

Med de nya kärlen blir det enklare att sortera. Du kan sortera och bli av med ditt avfall hemma och slipper ta dig till en återvinningsstation. Erfarenheter från andra kommuner som har infört detta system visar att materialåtervinningen ökar. När vi återvinner sparas stora mängder råvaror och energi jämfört med att använda nya råvaror.

Vad händer med återvinningsstationerna?

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i Sverige och det är de som bestämmer om återvinningsstationerna kommer att vara kvar eller inte.

Person som sorterar avfall i flerfackskärl

Tips om kärlplacering med mera

Här kan du se några filmer om insamlingssystemet: 

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.