Frågor och svar om Sortera mera hemma

Här samlar vi vanliga frågor och svar om det nya insamlingssystemet. Hittar du inte svar på din fråga kan du maila sorteramera@borasem.se

Om systemet

Varför införs ett nytt insamlingssystem?

Det optiska systemet med vita och svarta påsar har funnits i över 20 år och sorteringsanläggningen på Sobacken behöver bytas ut. Då passar det att uppgradera hela insamlingssystemet och gå framåt i utvecklingen och börjar sortera flera sorters avfall.

Regeringen tog ett beslut sommaren 2018 att alla bostadsfastigheter ska erbjudas bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till 2025.

Varför just detta insamlingssystem?

Bostadsnära insamling visar att vi blir bättre på att återvinna och får en bättre renhetsgrad i brännbart restavfall. Trots återvinningsstationer hamnar idag sådant som vi kan återvinna i den brännbara restavfallspåsen.

Vem har fattat beslut att byta insamlingssystem?

Det är ett politiskt beslut som fattades av Borås Stads politiker.

Vad är Sortera mera hemma?

Med Sortera mera hemma har du två kärl som är indelade i fyra fack vardera, alltså åtta fack. Du får även en elbox uppdelad i två fack där du kan sortera ljuskällor och batterier. Det innebär att du kan sortera tio olika slags avfall i dina kärl hemma. Eftersom förpackningar och tidningar kan slängas i kärlen behöver du inte åka till en återvinningsstation för att återvinna.

Vad är miljövinsten?

Två tredjedelar av det som slängs i påsen för brännbart restavfall är material som kan återvinnas. Erfarenheter från andra kommuner som infört bostadsnära insamling visar att återvinningen ökar och förbränningen minskar. När vi återvinner sparas stora mängder energi jämfört med att använda nya råvaror.

Allt material vi samlar in återvinns, förpackningarna blir nya förpackningar eller produkter. Matavfallet blir biogas och biogödsel, det brännbara restavfallet omvandlas fjärrvärme och el.

När de gamla kärlen byts ut mot nya återvinns plasten och används för att tillverka nya kärl.

Personal som tömmer ett flerfackskärl i en sopbil med flera fack

Om kärlen

Hur stora är kärlen?

Varje kärl rymmer 370 liter och är 110 cm högt. Med locket öppet blir höjden 180 cm. Ett kärl behöver cirka 100 cm i djup och 90 cm i bredd för att få plats ordentligt. Två kärl bredvid varandra behöver cirka 180 cm i bredd och 100 meter i djup.

Vad samlas in i de två kärlen?

Kärl 1: Matavfall, papperförpackningar, plastförpackningar, färgat glas.
Kärl 2: Brännbart restavfall, tidningar, metallförpackningar, ofärgat glas.
Elbox: Ljuskällor och batterier

Hur töms kärlen?

Kärlen töms ett åt gången av ett insamlingsfordon vars insida är indelad i fyra fack. På så sätt hålls avfallet separerat även när vi tömmer kärlet.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka. Elboxen ska förvaras inomhus och hängas på kärlet när den är full.

Hur ska kärlen placeras på din tomt?

Tänk på att placera kärlen så att det blir lätt för dig att sortera och samtidigt lätt för chauffören att tömma från gatan. Kärlen får stå 0-5 meter från tomtgränsen och ska stå på hårdgjord yta, till exempel asfalt eller stenplattor. Du kan även placera ett av kärlen eller båda på valfri plats på din tomt och ställa fram på tömningsdagen.

Hur har storlek och fördelning på facken i kärlet valts?

Vi har haft ett pilotprojekt med 1000 hushåll som har testat och utvärderat systemet. Indelningen i kärlen är satt dels utifrån detta samt andra kommuners erfarenheter. Vi har också tagit hänsyn till vad som fungerar viktmässigt för varje kärl och vilken typ av avfall som behövs tömmas oftare av hygienskäl.

Dock kommer det alltid att vara en hel del hushåll som slänger mer eller mindre än det genomsnittliga hushållet.

Ett hushåll som har lite avfall, måste det ha två kärl?

Kärlen finns bara som en variant, med två stycken 370-literskärl för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Om du har lite avfall i ditt kärl idag, så är du säkert duktig på att sortera ut förpackningar och tidningar. Tänk på att dina nya kärl kommer att rymma även denna typ av avfall, vilket gör att mängden i kärlet kommer att öka.

Känner du ändå att det är för mycket med två stora kärl så finns möjligheten att dela kärl med en granne. När man delar kärl så innebär detta att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, återvinningscentraler etc.) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura.

Vad ska du tänka på om du vill bygga en kärlfålla?

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet 2 meter långt och 1 meter brett. Observera att byggnation av kärlfålla kan kräva bygglov, för ytterligare info kontakta kommunen. Det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max fem meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än fem meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid tömning. Observera även att dina kärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.

Tänk även på att kärlen ska stå på en hårdgjord yta utan höga kanter för att underlätta hanteringen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, grus eller kullersten ses inte som hårdgjord yta.

Står Borås Energi och Miljö för ev. kostnad vid ombyggnad av plats för kärlen?

Nej, varje fastighetsägare står för ev. kostnader om uppställningsplats för kärlen behöver byggas om.

Hur ska kärlen stå vid tömning?

Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan för att underlätta soptömningen. Fastighetsägaren ansvarar för att placera kärlet enligt gällande föreskrifter, 0-5 meter från tomtgräns.

När får jag de nya kärlen?

Utkörningsplanen är indelad i 5 etapper som kommer att ske med start våren 2021 där området Sjömarken/Sandared/Sandhult ingår i etapp 1. Preliminärt beräknas vardera etapp ta ca 4-6 månader beroende på dess storlek. Den preliminära tidsplanen är att alla villor, radhus och fritidshus ska ha fått de nya kärlen under 2023.

Kan man välja att ha kvar sitt nuvarande kärl?

Nej, det gamla kärlet tas bort när vi levererar de nya.

Jag har ingen plats för två stora kärl eller har redan byggt in mina kärl, hur gör jag nu?

Har du inte möjlighet att bygga om din inhägnad så att den rymmer två kärl, så kan du ha kärl 1 i inhägnaden (kärl 1 töms varannan vecka). Kärl 2 som töms en gång var fjärde vecka kan du förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen.

Närbild på kärl med uppmärkta fack för sortering

Andra frågor

Kan jag fortsätta att hemkompostera?

Ja det kan du, men det kommer inte bli någon rabatt eller förändringar i hämtningsintervall. Lämna då bara matavfallsfacket tomt och lägg inte i något annat avfall där, då blir det fel i sorteringen.

Kommer återvinningsstationerna att vara kvar?

Borås Energi och Miljö och Borås Stad bestämmer inte över de obemannade återvinningsstationerna som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Behovet av återvinningsstationer kommer att minska ju fler villahushåll som har fastighetsnära insamling. På våra bemannade återvinningscentraler finns det alltid möjlighet att lämna förpackningar och tidningar.

Vilka andra kommuner använder systemet?

Idag är det ett 60-tal kommuner som använder systemet och fler är på gång.

Kommer jag kunna dela kärl med grannen?

Ja, det kommer finnas möjlighet att dela kärl med grannen. Delat kärl får användas av högst tre hushåll som består av maximalt sex personer om fastigheterna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. Mängden avfall måste rymmas i den typ av avfallskärl som normalt används i området. Skriv ut blankett för ansökan om delat kärl (pdf) och posta din ansökan till Kundcenter. Adressen finns på formuläret.

Vad händer om jag sorterar fel?

Sorterar du fel i ditt kärl lämnar vi kärlet utan att tömma det. Du får då sortera om och antingen vänta till nästa tömning eller ringa oss för att beställa en ny tömning till extra kostnad.

Vilka påsar ska jag använda till matavfall och brännbart restavfall?

Till matavfall används en papperspåse och en årsförbrukning delas ut i samband med utkörningen av det nya kärlen. Vi kommer däremot inte fortsätta dela ut vita påsar till brännbart restavfall utan dessa inskaffas på egen hand. Det går bra med vilken färg som helst på påsen. Till minimizern kan du återanvänd en brödpåse eller fruktpåse.

Personal som lyfter på locket till ett avfallskärl

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.