Tanka fordonsgas i Borås

Att köra på biogas har många fördelar. Förutom att biogas sänker koldioxidutsläppen med 90 % är det också billigare att tanka en gasbil jämfört med bensin. Gasen som vi säljer på våra två tankstationer i Borås kallas fordonsgas och består närproducerad biogas samt kompletteras med naturgas beroende på kapacitet i biogasproduktionen och efterfrågan. Att tanka biogas är lätt men lite annorlunda, instruktion finns på pumpen om det behövs!

Åhaga (Trandögatan/Söderleden)
GPS position: N 57° 42.648', E 12° 56.746'

Hulta, Hultagatan 51
GPS position: N 57° 43.331', E 12° 59.307'

Du kan tanka med Borås Energi och Miljös egna tankkort, Volvokort, Visa, Mastercard och Sparbankskort m.fl.

Fordonsgas

Fordonsgas är samlingsbegreppet för drivmedlet gas och innehåller både biogas och naturgas. Idag räcker inte biogasproduktionen till för att tillgodose hela Sveriges behov av biogas och därför blandas naturgas in i mixen. Skillnaden mellan dessa två är att biogas är ett förnybart bränsle och naturgas är ett fossilt bränsle. Fördelningen av fordonsgasmixen skiljer sig från olika tankställen runt om i landet. I Borås tankar du huvudsakligen närproducerad biogas.

Sopbil som går på biogas

Fördelar med biogas

  • Biogas är billigare än bensin.
  • Biogas sänker utsläppen av koldioxid med 90 procent.
  • En biogasbil har 40 procent reducerat förmånsvärde för tjänstebilar.
  • En vinst för miljö och ekonomi.

När biogas förbränns sker inte något nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Biogas är ett rent fordonsbränsle och utsläppen av kväveoxider är betydligt lägre än för fossila bränslen som bensin eller diesel och utsläppen av kolväten är nästan obefintliga.

Personbilar som går på biogas är även utrustade med en bensintank. Detta gör det möjligt att använda fordonen även där fordonsgas ännu inte finns tillgängligt. Motorns verkningsgrad är densamma oavsett om fordonet körs på bensin eller gas.

För mer information om gasbilar, se www.miljofordon.se

Text på taket på biogastankstationen med himmel i bakgrunden

Pris på fordonsgas

Vårt pris sätts i förhållande till produktionskostnader och efterfrågan. De olika skatter som läggs på bensin och diesel tillfaller i dagsläget inte producenter av förnyelsebara drivmedel som exempelvis biogas.

Priset på fordonsgas hos oss är 26:00 kr/kg (inkl moms). Priset motsvarar ett bensinpris på 17:33 kr/liter. Tanka med vårt tankkort så får du 20 öre rabatt per kg.

För att öka försäljningen av gasfordon och fordonsgas strävar vi efter att hålla ett pris som hela tiden ligger under bensinpriset. Eftersom priset på fordonsgas och bensin varierar oberoende av varandra är detta endast ett räkneexempel: Om bensinen kostar 19,84 kr/liter (19,84-17,33)/19,84) så är det i dagsläget ca 13 procent billigare att köra på fordonsgas än på bensin.

* Pris uppdaterat 22-03-01

Villkor för tankkort

Vårt tankkort gäller på biogasstationerna i Borås, på Hulta och Åhaga.

Läs villkoren

Pdf, 85.9 kB.
Ansökan om tankkort för privatpersoner Pdf, 73.2 kB.


Ansökan om tankkort för företag

Bild på tankkortet
Bil som tankar biogas vid Åhaga tankstation

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.