Priser fjärrvärme 2022

Vi erbjuder flexibla avtalsformer och prisalternativ. Välj mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.

Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)

Hus vid fjärrvärmeschakt

Prispaket


 Typ av kostnad

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Inv. kostnad

0 kr

48 000 kr

94 000 kr

148 000 kr

Fast kostnad

860 kr/mån

425 kr/mån

290 kr/mån

0 kr/mån

Energipris

80,9 öre/kWh

78,9 öre/kWh

65,9 öre/kWh

54,9 öre/kWh

Prissäkring 3 år*

-

80,9 öre/kWh

67,9 öre/kWh

56,9 öre/kWh

Prissäkring 5 år*

-

81,9 öre/kWh

68,9 öre/kWh

57,9 öre/Kwh


Priserna är inklusive moms.

* Innevarande kalenderår när avtal tecknas räknas som första året. Prissäkringen gäller både fast kostnad och energipris.

Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2022-01-01.

Beställ prissäkring av fjärrvärme.

Priser för fjärrvärme 2023

Vy över Ryaverket och ackumulatortanken

Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken

För dig som tillhör Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken gäller följande priser fr om 2022-01-01.

I Prisgrupp 1 villa ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från Prisgrupp 1 villa eller Villapaket Sörmarken till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!


Typ av kostnad

Prisgrupp 1 villa och Villapaket Sörmarken

Fast kostnad

2 300 kr/år

Fast energipris

8,20 öre/kWh x Wn*

Energipris

84,80 öre/kWh


* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms

Prisexempel 2022

Kundkategori småhus

Villapaket 1

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

22 365 kr

10 320 kr

12 135 kr

20 000 kWh

26 500 kr

10 320 kr

16 180 kr

30 000 kWh

34 590 kr

10 320 kr

24 270 kr

40 000 kWh

42 680 kr

10 320 kr

32 360 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 2

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16 935 kr

5 100 kr

11 835 kr

20 000 kWh

20 880 kr

5 100 kr

15 780 kr

30 000 kWh

28 770 kr

5 100 kr

23 670 kr

40 000 kWh

36 660 kr

5 100 kr

31 560 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 3

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

13 365 kr

3 480 kr

9 885 kr

20 000 kWh

16 660 kr

3 480 kr

13 180 kr

30 000 kWh

23 250 kr

3 480 kr

19 770 kr

40 000 kWh

29 840 kr

3 480 kr

26 360 kr

Alla priser är inklusive moms.

Villapaket 4

 Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

8 235 kr

0 kr

8 235 kr

20 000 kWh

10 980 kr

0 kr

10 980 kr

30 000 kWh

16 470

0 kr

16 470 kr

40 000 kWh

21 960 kr

0 kr

21 960 kr

 Alla priser är inklusive moms.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.