Ring först - gräv sen

Det kan gå en ledning där du minst anar det. Vi levererar fjärrvärme, fjärrkyla, biogas samt vatten och avlopp i Borås Stad genom ledningar som ligger som nät under marken.

För att vi ska kunna garantera våra kunder en fortsatt hög leveranssäkerhet, är det viktigt att ingen gräver av våra ledningar i onödan. Därför är vi tacksamma om du, innan du gräver i marken, först tar kontakt med oss och förvissar dig om var våra ledningar finns.

Ledningsanvisning

Enklast når du oss via ledningskollen.se Om du hellre vill prata direkt med oss, ring till Kundcenter alternativt skicka e-post till ledningsanvisning@borasem.se

Kontakta oss 3-4 dagar i förväg så att du hinner få ledningsritningar innan du börjar gräva. Fysisk utsättning av våra ledningar görs efter överenskommelse vid ledningsanvisning. Kartor på VA, FJV, FJK och GAS hämtas på Västerlånggatan 10.

Fjärrvärmerör i schakt över en åker

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.