Avgift för vatten och avlopp

Vad kostar vattnet i kranen? Här får du en översikt över våra taxor, bestämmelser och avgifter. Genom vårt kalkylverktyg kan du också enkelt räkna ut hur stor din anläggningsavgift är.

Taxor och bestämmelser

VA-taxa 2023 Pdf, 1001.5 kB. utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Om priser 2024.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten är anläggningsavgiften 141 553 kronor.

Observera att kalkylen visar den normala anläggningsavgiften, vid särtaxa kan den komma att bli upp till * 1,7.

Besök Borås Stads karta att se vilket eller vilka verksamhetsområden din fastighet ligger inom eller kontakta Borås Energi och Miljö.

Brukningsavgifter

Fast avgift
Denna avgift är beroende av mätarstorleken och är för en villa 3 218 kronor per år (vanlig mätare som används i småhus).

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften är 39,75 kronor/kubikmeter vatten. Alla avgifter är inklusive moms och grundar sig på VA-taxa för 2023.

Kontraktsbestämmelser

Som kontraktsbestämmelser gäller ABVA 2017 Pdf, 701.1 kB. (Allmänna bestämmelser för användande av Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning). Här hittar du Vattentjänstlagen.

Särredovisning

Borås Energi och Miljö är huvudman för VA-verksamheten i Borås. VA-verksamheten är ett naturligt monopol och det är viktigt att visa att de avgifter som tas ut i verksamheten är riktiga och relevanta för VA-kollektivet. Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas.

Särredovisning 2016
Särredovisning 2017
Särredovisning 2018 Pdf, 805.7 kB.
Särredovisning 2019 Pdf, 740.8 kB.
Särredovisning 2020 Pdf, 555.2 kB.
Särredovisning 2021 Pdf, 510.1 kB.
Särredovisning 2022 Pdf, 431.5 kB.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.