VA-utbyggnad

Allmänt nät för vatten, spillavlopp och dagvatten kommer att byggas ut till grupper av befintliga bostadsgrupper. Anledningen till utbyggnaden är för skyddet av människors hälsa och miljön.

Vattenkran med rinnande vatten

Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad har framfört till kommunstyrelsen att allmänt VA bör byggas ut till områdena:

Dessa områden är med i Borås Stads VA-plan, som fastställdes i december 2016. VA-planen finner du här. Pdf, 154.9 kB. Information om VA-anslutningen såsom avgifter och anslutningsskyldighet finns under frågor och svar.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta Kundcenter på 020-97 13 00 eller kund@borasem.se.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.